► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành ủy Yên Bái bồi dưỡng chính trị Hè trực tuyến cho giáo viên trên địa bàn năm 2021

Ngày xuất bản: 19/08/2021 9:01:00 SA

 Sáng ngày 19/8/2021, Thành ủy Yên Bái khai mạc lớp Bồi dưỡng chính trị Hè năm 2021 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường THPT, THCS, tiểu hoc và mầm non trên địa bàn thành phố. Dự buổi khai mạc bồi dưỡng hè trực tuyến năm 2021 có đồng chí Hà Thị Sinh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; cán bộ, giảng viên Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Chính trị và Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố.

 

Khai mạc bồi dưỡng chính trị Hè năm 2021 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường THPT, THCS, tiểu hoc và mầm non trên địa bàn thành phố

Đợt bồi dưỡng chính trị Hè năm nay được tổ chức từ ngày 19/8 đến 20/8/2021. Khác so với mọi năm, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Thành ủy tổ chức học trực tuyến cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường học THPT, THCS, tiểu hoc và mầm non trên địa bàn thành phố. Các giảng viên sẽ truyền thụ kiến thức cho các học viên qua màn hình trực tuyến, các trường sẽ nắm quân số và bố trí phòng học cho các học viên của trường mình.

Trong hai ngày, các học viên sẽ được  học 04 chuyên đề: Những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; những nội dung cơ bản trong Nghị quyết 21-NQ/TU, ngày 20/01/2021 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái, Nghị quyết 22-NQ/TU, ngày 20/01/2021 của Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo và các nghị quyết của HĐND tỉnh về giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2021-2025; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố 6 tháng đầu năm trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa làm tốt công tác phòng, chôngs dịch bệnh, vừa thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.... Ngoài ra, học viên còn được thông tin về tình hình an ninh - quốc phòng, những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Qua đó, giúp cho các học viên vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong công tác quản lý, giảng dạy, củng cố thêm nền tảng kiến thức giúp cho công việc chuyên môn của mình được tốt hơn cũng như công tác giáo dục, đào tạo của thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Đào Hạnh - Ban Tuyên giáo Thành ủy