► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố triển khai nhiệm vụ thu 628,8 tỷ đồng NSNN năm 2021

Ngày xuất bản: 05/01/2021 3:03:00 CH

  

 

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Yên Bái tặng hoa chúc mừng cán bộ, công chức ngành thuế thành phố tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ thu NS năm 2021

Trong năm mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song thành phố Yên Bái đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Tiếp tục rà soát kê khai số hộ kinh doanh mới phát sinh đưa vào quản lý. Đồng thời thành lập các tổ rà soát hỗ trợ các thủ tục hành chính về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; rà soát diện tích đất dôi dư trong dân để thu tiền hợp pháp hóa tăng thu cho ngân sách địa phương. Do đó, trong năm 2020 với số thu ngấn ách theo pháp lệnh 507,8 tỷ đồng và dự toán giao lần 2 là 601 tỷ đồng, thành phố Yên Bái đã thu đạt trên 612 tỷ đồng, bằng 121% dự toán pháp lệnh và bằng 102% dự toán tỉnh giao lần 2. Trong đó thu khối doanh nghiệp quốc doanh đạt 77,5 tỷ đồng; thu khối ngoài quốc doanh đạt 162,6 tỷ đồng; các khoản thu từ đất đạt 188,6 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch tỉnh giao lần 2. Khối các xã phường cũng thu đạt 185 tỷ 400 triệu đồng, bằng 105% kế hoạch thu điều chỉnh, bổ sung của thành phố. Nhìn chung 100% xã, phường hoàn thành và hoàn  thành vượt mức chỉ tiêu thành phố giao; nhiều xã, phường có số thu đạt cao như các phường Đồng Tâm trên 31 tỷ đồng, Yên Ninh trên 27 tỷ đồng, Minh Tân gần 21 tỷ đồng, Yên Thịnh 20,6 tỷ đồng; xã Văn Phú 11,6 tỷ đồng...

Tại Hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, thành phố Yên Bái đã quyết tâm đạt số thu ngân sách 628,8 tỷ đồng. Để sớm hoàn thành số thu này, ngay khi kết thúc kế hoạch nhà nước năm 2020, thành phố đã triển khai ngay Hội nghị triển khai, giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021. Trong đó, đối với lĩnh vực ngân sách nhà nước, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chức năng và cấp ủy, chính quyền cơ sở tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác thu. Chi cục thuế thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế đối với người nộp thuế, nhằm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách ngay từ những ngày đầu, quý đầu của năm.

 

Minh Chín - Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái