► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố triển khai nhiệm vụ của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Quý II/2023

Ngày xuất bản: 26/04/2023 6:18:00 CH

 Chiều ngày 26/4/2023, thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) Quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2023. Đồng chí Tạ Ngọc Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị

Trong Quý I, thành phố đã kịp thời kiện toàn Ban đại diện khi có sự thay đổi nhân sự. Ngay sau kiện toàn, Trưởng Ban đại diện đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và Quy chế hoạt động của BĐD HĐQT NHCSXH. Chỉ đạo các thành viên Ban đại diện tập trung thực hiện các chương trình tín dụng chính sách năm 2023. Tiếp tục triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với những vấn đề có liên quan đến hoạt động của tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

 

Ông Trần Xuân Tùng - Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Công tác phối hợp giữa UBND các xã, phường với NHCSXH và các Hội, đoàn thể tiếp tục được quan tâm thực hiện và ngày càng có hiệu quả. Chủ tịch UBND các xã, phường đã chỉ đạo Ban giảm nghèo, Trưởng thôn, Tổ dân phố, Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) phối hợp với các Hội, đoàn thể nhận ủy thác trong việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng; quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn.

 

Đại diện Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố phát biểu tại Hội nghị

Trong chương trình kiểm tra, giám sát có 16 thành viên thực hiện kiểm tra, giám sát và kiểm tra được 17 lượt xã, phường, 17 lượt Tổ TK&VV, 85 hộ vay vốn. Sau kiểm tra các thành viên Ban đại diện đều có báo cáo và biên bản kiểm tra theo quy định. Qua công tác kiểm tra, giám sát, đã kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở; đồng thời, cũng cho thấy được sự quan tâm đúng mức của Cấp ủy, Chính quyền địa phương các cấp đối với công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

 

Đại diện Lãnh đạo Hội LHPN thành phố phát biểu tại Hội nghị

Trong 3 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố thực hiện giải ngân 11 tỷ 742 triệu đồng, với 236 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Trong đó giải ngân cho vay tập trung vào một số chương trình: Cho vay giải quyết việc làm 9 tỷ 802 triệu đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 1 tỷ 480 triệu đồng.

 

Đại diện Lãnh đạo phường Nam Cường phát biểu tại Hội nghị

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần hỗ trợ, tạo việc làm mới cho 155 lao động có việc làm ổn định; xây dựng và sửa chữa làm được 46 công trình nước sạch và 46 công trình vệ sinh các hộ ở khu vực nông thôn cải thiện chất lượng cuộc sống. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh phát triển theo định hướng chung của thành phố góp phần quan trọng vào mục tiêu nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế tại địa phương.

Tại Hội nghị, đại diện các xã, phường và các Hội, đoàn thể đã tham gia phát biểu ý kiến làm rõ hạn chế còn tồn tại trong Quý I như: chất lượng kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay chưa phản ánh đúng thực tế, công tác bình xét cho vay một số nơi chưa đáp ứng nhu cầu vốn phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh của hộ gia đình,...

 

Đại diện Lãnh đạo xã Văn Phú phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tạ Ngọc Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm đối với Ban đại diện thành phố trong Quý II đó là, tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai kịp thời các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Ban đại diện tỉnh, các văn bản của NHCSXH cấp trên; Tăng cường công tác chỉ đạo của Ban đại diện đối với hoạt động tín dụng chính sách, gắn với mục tiêu giải quyết việc làm, giảm nghèo nhanh, bền vững của thành phố cũng như ở từng xã, phường. Các thành viên Ban đại diện thực hiện tốt các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban đại diện tỉnh, của UBND và Ban đại diện thành phố về tín dụng chính sách xã hội; đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát theo phân công nhiệm vụ một cách có hiệu quả. Đối với UBND các xã, phường trên địa bàn yêu cầu thực hiện tốt công tác phối hợp quan tâm chỉ đạo triển khai và quản lý tốt hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng chính sách đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đúng chính sách; Đôn đốc, thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn và giải ngân vốn tín dụng theo kế hoạch được giao; kiên quyết xử lý các trường hợp nợ quá hạn, nợ chây ỳ để thu hồi vốn cho Nhà nước. Đồng thời tăng cường chỉ đạo các Hội, đoàn thể cấp xã, các Tổ TK&VV thực hiện rà soát nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng chính sách theo nhu cầu thực tế của người dân để có cơ sở giao chỉ tiêu nguồn vốn phù hợp. Chỉ đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; rà soát nhu cầu vay vốn chương trình cho vay đảm bảo công khai, đúng quy định.

 

Kim Thúy - Đức Minh (Trung tâm TH và VH thành phố Yên Bái)