► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố triển khai nhiệm vụ chính sách tín dụng những tháng cuối năm 2022

Ngày xuất bản: 26/10/2022 10:31:00 CH

 Chiều ngày 26/10/2022, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phùng Tiến Thanh - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Xuân Tùng - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo là Chủ tịch UBND các xã, phường và lãnh đạo các Phòng, Ban, Đoàn thể thành phố.

 

Quanh cảnh Hội nghị

Trong 9 tháng năm 2022, bám sát chỉ đạo của cấp uỷ, Chính quyền các cấp và Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố Yên Bái đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được cấp trên giao, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để phục vụ sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn. Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Đại diện. Trong 9 tháng có 21/24 thành viên thực hiện kiểm tra, giám sát và kiểm tra được 06 lượt xã, phường; 60 lượt Tổ TK&VV, 370 hộ vay vốn. Qua công tác kiểm tra, giám sát, đã kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở; đồng thời, cũng cho thấy được sự quan tâm của Cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đối với công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố. Đến 30/9/2022, tổng nguồn vốn cho vay trên địa bàn đạt 181.605 triệu đồng, tăng 37.928 triệu đồng so với 31/12/2021. Chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì ổn định, các hộ vay được đôn đốc và chấp hành nợ gốc và lãi đây fddur, đúng hạn nên đã hạn chế nợ quá hạn phát sinh. Các thông tin về hoạt động tín dụng chính sách được cập nhật và niêm yết công khai đầy đủ tại Điểm giao dịch xã, phường để phục vụ cho nhân dân trong việc tìm hiểu, khai thác các thông tin về chính sách tín dụng ưu đãi cũng như việc kiểm tra, giám sát của các ngành, các cấp.

 

Đại biểu phường Đồng Tâm phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề còn tồn tại như: Công tác rà soát nhu cầu vay vốn chương trình tín dụng chính sách tại một số nơi chưa sát với nhu cầu thực tế của nhân dân nên có thời điểm vốn được giao tồn đọng không được giải ngân kịp thời; có địa phương các hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú hầu hết không biết thông tin địa chỉ để đôn đốc thu hồi; Một số hội, đoàn thể nhận ủy thác thực hiện nội dung ủy thác chưa cao, chất lượng công tác kiểm tra giám sát còn thấp; công tác củng cố kiện toàn tổ TK&VV một số nơi thực hiện chưa triệt để,…

  

Đại biểu phường Yên Ninh phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phùng Tiến Thanh - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố yêu cầu các xã, phường; các hội, đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo của Ban đại diện đối với hoạt động tín dụng chính sách gắn với mục tiêu giải quyết việc làm, giảm nghèo nhanh, bền vững của thành phố cũng như ở từng xã, phường, thực hiện tốt chế độ kiểm tra, giám sát của Ban Đại diện theo kế hoạch và địa bàn đã phân công. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt Kết luận số 06-KL/TW, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 08/9/2021 của Thành ủy Yên Bái về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trọng tâm là tham mưu UBND thành phố chuyển bổ sung nguồn vốn ủy thác từ ngân sách thành phố sang NHCSXH để cho vay các đối tượng thụ hưởng năm 2022 đảm bảo theo Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 06/12/2021 của UBND thành phố. Tập trung mọi nguồn lực thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng chính sách. Phấn đấu sớm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao của năm. Chỉ đạo Hội, đoàn thể cấp xã thường xuyên củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV, nhất là những Tổ hoạt động yếu, trung bình; rà soát các Tổ TK&VV có quy mô hoạt động nhỏ, số hộ ít, dư nợ thấp, nợ quá hạn cao, đặc biệt các Tổ TK&VV chưa sắp xếp các tổ viên cư trú liền canh, liền kề với nhau; có biện pháp xử lý thu hồi nợ đối với những hộ vay chây ỳ, rà soát, thu thập thông tin các hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú để liên hệ đôn đốc trả nợ; hướng dẫn và xử lý kịp thời các món nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan... Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo hoàn thành kế hoạch công tác kiểm tra trước ngày 30/11/2022 nhằm triển khai và quản lý tốt hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn.

 

Kim Thúy - Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)