► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố triển khai công tác QS-QP và giáo dục QPAN năm 2023

Ngày xuất bản: 04/12/2022 9:02:00 CH

Chiều ngày 02/12/2022, UBND thành phố Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác QS-QP, giáo dục QP-AN năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị; Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Lãnh đạo một số phòng, ban, đoàn thể thành phố; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường, đơn vị có lực lượng DQTV.

 

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2022 vừa qua, thành phố Yên Bái đã triển khai toàn diện nhiệm vụ QS-QP và giáo dục QP-AN và đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tập trung lãnh chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, PCTT-TKCN. Chỉ đạo khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức huấn luyện các lực lượng đảm bảo theo đúng chương trình, nội dung kế hoạch với 100% đạt yêu cầu, trong đó 85% lực lượng thường trực và 80% lực lượng DQTV đạt khá, giỏi; diễn tập chiến đấu phòng thủ và diễn tập PCTT-TKCN của các xã phường đạt loại giỏi. Tổ chức và tham gia hội thi, hội thao ở các cấp đạt được kết quả cao.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị

Trong năm, LLVT thành phố tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện gắn với thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Ngày thứ Bảy cùng dân”... Tiếp tục triển khai kế hoạch LLVT thành phố tham gia xây dựng Tuyến đường, tuyến phố “Xanh - Văn minh” giai đoạn 2021-2025. Thực hiện rà soát, thẩm định, xét duyệt và đề nghị giải quyết 63 hồ sơ tồn đọng cho các đối tượng chính sách với số tiền chi trả trên 130 triệu đồng.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc- Chủ tịch UBND thành phố trao Giấy khen tích xuất sắc trong thực hiện công tác QS-QP năm 2022

Đối với công tác giáo dục QP-AN, Hội đồng giáo dục QP-AN đã triển khai tới 100% cơ sở xã, phường, đơn vị thực hiện đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ và hiệu quả. Phối hợp mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 237 người thuộc đối tượng 4 và cử cán bộ đối tượng 2 và 3 đi bồi dưỡng theo kế hoạch. Phối hợp chỉ đạo giáo dục QP-AN cho học sinh các trường THPT và sinh viên trên địa bàn; Công tác giáo dục QP-AN toàn dân được đẩy mạnh.

 

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác QS-QP năm 2022

Trong năm 2022, thành phố Yên Bái tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của LLVT, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ các sự kiện chính trị trọng đại trên địa bàn.

 

Khen thưởng các tập thể có thành tích  trong thực hiện công tác giáo dục QP-AN năm 2022

Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục QP-AN toàn dân và bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch. Tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quân số tham gia huấn luyện các binh chủng, DQTV và DBĐV đảm bảo quân số với 100% đạt yêu cầu, trong đó lực lượng thường trực đạt tỷ lệ khá, giỏi từ 80% trở lên; lực lượng DQTV và DBĐV tỷ lệ đạt khá, giỏi từ 75% trở lên. Thực hiện diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập ƯPLB&TKCN cho 25% số xã, phường đảm bảo an toàn; tổ chức và tham gia các cuộc thi, hội thi, hội thao do các cấp tổ chức đạt kết quả cao; thực hiện tốt chính sách hậu phương, quân đội...

 

Lãnh đạo UBND thành phố trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giáo dục QP-AN năm 2022

Nhân dịp này, thành phố Yên Bái đã phát động phong trào thi đua trong LLVT năm 2023. Đồng thời, khen thưởng cho 7 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác QS-QP và 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giáo dục QP-AN năm 2022.                                                              

 

Minh Chín - Vũ Hà (Trung tâm TT và VH thành phố)