► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố triển khai công tác QS-QP và giáo dục QPAN năm 2021

Ngày xuất bản: 30/12/2020 10:59:00 SA

 Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự - quốc phòng (QS-QP), giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc- Ủy viên BTV, Quyền Chủ tịch UBND thành phố; Trần Phượng, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Lãnh đạo một số phòng, ban, đoàn thể thành phố; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường, đơn vị có lực lượng DQTV.

 

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2020 vừa qua, thành phố Yên Bái đã triển khai toàn diện nhiệm vụ QS-QP và giáo dục QP-AN và đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.Tập trung lãnh chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Chỉ đạo khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức huấn luyện các lực lượng đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch với 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi chiếm 84%. Thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá. Chỉ đạo LLVT thành phố tích cực tham gia phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.Theo đó đã  xây dựng được 28 mô hình dân vận khéo, đơn vị dân vận tốt. Thực hiện rà soát, thẩm định, xét duyệt và đề nghị giải quyết 78 hồ sơ tồn đọng cho các đối tượng chính sách và 233 trường hợp được chi trả trợ cấp 1 lần theo quyết định 49, 142 và 62 của Thủ tướng Chính Phủ. Đối với công tác giáo dục QP- AN, Hội đồng giáo dục QP- AN đã triển khai tới 100% cơ sở xã, phường,  đơn vị thực hiện đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ và hiệu quả. Phối hợp mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4 và cử cán bộ đối tượng 2 và 3 đi bồi dưỡng theo kế hoạch. Qua đó đã có 373 người thuộc các đối tượng được bồi dưỡng kiến thức QP-AN, đạt kế hoạch đề ra. Phối hợp chỉ đạo giáo dục QP- AN cho trên 6.470 học sinh, sinh viên của 11 trường THPT, THCN, Cao đẳng trên địa bàn; Công tác giáo dục QP-AN toàn dân được đẩy mạnh.

 

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng được Bộ CHQS tỉnh khen thưởng

Trong năm 2021, thành phố Yên Bái tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ các sự kiện chính trị trọng đại của địa phương, của đất nước. Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục QP-AN toàn dân và bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch. Quân số tham gia huấn luyện các binh chủng, DQTV và DBDV đạt đảm bảo với 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt từ 80% trở lên. Thực hiện diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 25% số xã, phường; tổ chức diễn tập ƯPLB&TKCN cho  cơ sở; thực hiện tốt chính sách hậu phương, quân đội...

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc- Ủy viên BTV, Quyền Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen cho các tập thể có thành trích xuất sắc trong công tác QS-QP năm 2020

Nhân dịp này, tập thể Ban CHQS thành phố và các nhân một số cán bộ, chiến sỹ đã được Bộ Tư lệnh QKII và Bộ CHQS tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2020. Thành phố Yên Bái cũng khen thưởng cho 12 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác QS- QP và trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục QP- AN năm 2020.                                                             

 

Minh Chín - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố)