► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố triển khai các giải pháp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn

Ngày xuất bản: 30/07/2021 8:03:00 SA

 Chiều ngày 29/7/2021, Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng thành phố đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình công tác giải phóng mặt 6 tháng đầu năm; triển khai các giải pháp thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn 6 tháng cuối năm. Đồng chí Đỗ Đức Minh - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng BCĐ giải phóng mặt bằng thành phố chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị đánh giá tình hình công tác giải phóng mặt 6 tháng đầu năm; triển khai các giải pháp thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn 6 tháng cuối năm

Ngay từ đầu năm, thành phố đã kiện toàn và phát huy vai trò của BCĐ giải phóng mặt bằng, tổ công tác giải phóng mặt từ thành phố đến xã, phường. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt với tinh thần chủ động, quyết liệt, đảm bảo đúng quy trình, chế độ, chính sách và tiến độ. Thành phố đã thành lập 2 Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện các dự án phát triển quỹ đất do đơn vị của tỉnh làm chủ đầu tư có dự án trên địa bàn; chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tổ chức công khai về đơn giá bồi thường, hỗ trợ, các chính sách và phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy trình để nhân dân biết và thực hiện theo quy định. Thường xuyên làm tốt công tác tiếp dân, tổ chức đối thoại nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, kịp thời xử lý những vướng mắc, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện các công trình, dự án. Ngoài ra, xử lý nghiêm các cá nhân kích động, cản trở, chống đối hoặc cán bộ thực hiện nhiệm vụ để xảy ra sai sót. Tổ chức kiểm kê, kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền với đất thu hồi, lập phương án đền bù, tái định cư kịp thời, đầy đủ, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy trình. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai. Tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại của người dân thuộc thẩm quyền có liên quan.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tích cực để xuất các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ GPMB các công trình

Theo đó, từ đầu năm đến nay, thành phố đã triển khai công tác giải phóng mặt bằng 50 công trình, trong đó có 38 công trình do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì thực hiện và 12 công trình do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì thực hiện. Đến nay, trong số các công trình do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố thực hiện đã hoàn thành 5 công trình, số còn lại đang trong quá trình triển khai. Tuy nhiên, trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, một phần do công tác lãnh chỉ đạo của một số xã, phường còn chưa quyết liệt; trình độ của một số cán bộ làm công tác giải phóng mặt còn hạn chế; công tác phối hợp để thu thập hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc sử dụng đất và thông tin của người sử dụng đất còn khó khăn. Nhân lực, kinh phí cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố còn thiếu. Mặt khác, trong quá trình triển khai thực hiện đã gặp phải khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ phía người dân bị thu hồi đất liên quan đến giá bồi thường; mặt bằng tái định cư còn chậm…

Tại hội nghị, các thành viên BCĐ thành phố và các xã, phường đã tập trung làm rõ thêm những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và trao đổi kinh nghiệm cũng như đề xuất những kiến nghị, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình đang triển khai thực hiện trong thời gian tới.

 

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Đỗ Đức Minh - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bi thư thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng BCĐ giải phóng mặt bằng thành phố đã đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của BCĐ công tác giải phóng mặt bằng từ thành phố đến cơ sở; trong quá trình thực hiện nhiều đơn vị, cơ sở đã có những cách làm mới hiệu quả, linh hoạt. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm các công trình XDCB trên địa bàn đảm bảo tiến độ, một số công trình vượt tiến độ. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ rõ và yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và các xã, phường cần nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế. Với mục tiêu hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố; đảm bảo tiến độ đã cam kết với nhà đầu tư, đồng chí Bí thư thành ủy đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong công tác giải phóng mặt bằng và đưa nội dung này vào sinh hoạt của cấp uỷ đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách liên quan đến người dân ngay từ khi triển khai các công trình. Sớm thành lập các tổ tuyên truyền, vận động do MTTQ chủ trì và có sự tham gia của người dân nơi có dự án; phát huy vai trò của cán bộ thôn, tổ nhân dân trong công tác. Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban với xã, phường và đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong quản lý, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, lưu giữ hồ sơ có liên quan. Ưu tiên bố trí, sắp xếp nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, nhất là các nguồn lực cho cơ quan chuyên môn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tham mưu, đề nghị tỉnh điều chỉnh chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho phù hợp với với thực tế. Tập trung giải quyết các tồn tại phát sinh, ảnh hưởng trong quá trình triển khai thi công các công trình, dự án.

 

Các tập thể có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ GPMB xây dựng các công trình, dự án được thành phố khen thưởng

Nhân dịp này, thành phố đã khen thưởng cho 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thành phố.

 

Các cá nhân có thành tích trong công tác GPMB được thành phố khen thưởng

 

Minh Chín - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)