► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố tổng kết nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ngày xuất bản: 12/01/2022 6:23:00 SA

 Chiều ngày 11/01/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021, triển khai nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2022 và một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo Ủy ban MTTQ, trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường.

  

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2021, thành phố đã triển khai đồng bộ, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid- 19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thành phố đã hoàn thành toàn diện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy và kế hoạch hành động số 25 của Thành ủy. Trong đó, đã thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá chiến lược gồm: Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, trọng tâm là kinh tế tư nhân; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, nhân lực quản trị doanh nghiệp, lao động lành nghề đáp ứng yêu cầu về công nghệ số; Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, văn hóa, thông tin, viễn thông.

Cụ thể, trong lĩnh vực phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 15.000 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người cả năm đạt 81 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản thực tế có cho thu hoạch đạt 141,5 triệu đồng, bằng trên 103% kế hoạch; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2021 ước đạt 15.000 tỷ đồng. tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020 và bằng 101,4% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 759 tỷ đồng, bằng 111,5% chỉ tiêu phấn đấu tỉnh giao và bằng trên 104% kế hoạch thành phố. Giá trị sản xuất xây dựng trên địa bàn tăng 12,9%. Công tác quản lý đất đai được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Luận- Chủ tịch UBND xã Giới Phiên phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tăng cường công tác quản lý đô thị. Lĩnh vực VH-XH được phát triển theo hướng toàn diện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tỷ lệ  hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa chiếm 96,6%, vượt 6,7% kế hoạch. Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Tỷ lệ giảm nghèo so với năm 2020 đạt 155% kế hoạch. Chỉ số hạnh phúc đạt 66,8%, vượt 10,2% kế hoạch; QP- AN được đảm bảo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ thêm những kết quả trong phát triển KT- XH thành phố cũng như nhiệm vụ của ngành, đơn vị và các xã, phường đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời, nêu lên một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất một số giải pháp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, trong đó tập trung vào công tác PC dịch bệnh Covid- 19, công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo...

 

Đồng chí Phạm Ngọc Trang - Chủ tịch UBND phường Hồng Hà phát biểu tham luận tại hội nghị

Trên cơ sở những kết quả và những mặt còn tồn tại, trong năm 2022, thành phố sẽ tập triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các nhiệm vụ, bám sát chủ đề năm 2022 “Chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; sớm hoàn thành xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” với phương châm hành động Chủ động thích ứng, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả” để hoàn thành sớm 31 chỉ tiêu phát triển KT-XH đã đề ra. Trong đó, phấn đấu giá trị sản xuất trên địa bàn (giá so sánh 2010) đạt 16.500 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm đạt 16.500 tỷ đồng; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (giá so sánh 2010) cả năm đạt 580 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn cả năm đạt 6.500 tỷ đồng; Thành lập mới 120 doanh nghiệp; 05 hợp tác xã; 30 tổ hợp tác; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 770 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,3% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025)...

 

Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố phát biểu làm rõ thêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn

Theo đó các đơn vị, cơ sở xây dựng kế hành động tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm. Tập trung công tác phòng dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh, hạn chế lây lan ra cộng đồng. Các phòng, ban chuyên môn kịp thời tham mưu trên từng lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, trong đó lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Đẩy mạnh việc chuyển đổi số trên các lĩnh vực; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trước mắt, tập trung vừa PC dịch bệnh Covid- 19 vừa triển khai thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2022. Tập trung thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Chuẩn bị các điều kiện đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, chú trọng chăm lo tết cho người nghèo, đối tượng chính sách đảm bảo để nhân dân đón tết trong không khí vui tươi, tiết kiệm và an toàn.

 

Minh Chín - Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)