► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phường Yên Thịnh và xã Tân Thịnh trong KVPT năm 2023

Ngày xuất bản: 12/05/2023 6:37:00 SA

Ngày 11/5/2023, Tại phường Yên Thịnh, Ban Chỉ đạo diễn tập Chiến đấu xã, phường trong Khu vực phòng thủ ( KVPT) thành phố Yên Bái đã tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Yên Thịnh và  xã Tân Thịnh trong Khu vực phòng thủ năm 2023. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố; Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ, Ban tổ chức diễn tập thành phố; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường; Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an các xã, phường cùng các lực lượng trong khung diễn tập.

 

Quang cảnh Lễ khai mạc  diễn tập

 

Các đại biểu thành phố và đại diện các lực lượng tham dự diễn tập

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Yên Thịnh và  xã Tân Thịnh trong Khu vực phòng thủ năm 2023 có đề mục: Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương. Nội dung của cuộc diễn tập được thực hiện qua 3 giai đoạn, bao gồm: Giai đoạn 1 Chuyển LLVT xã, phường vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2 Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3 Thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

 

Hội nghị trong phần cơ chế của phường Yên Thịnh

 

Hội nghị trong phần cơ chế của xã Tân Thịnh

Trong đó, tổ chức diễn tập phần cơ chế chung tại nhà văn hóa phường Yên Thịnh và phần thực binh phường Yên Thịnh diễn tập theo phương án A2, xã Tân Thịnh tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ. Trong phần cơ chế đã diễn ra các Hội nghị như: Đảng ủy phường Yên Thịnh ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao; chuyển phường vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Hội nghị UBND xã Tân thịnh triển khai kế hoạch chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao; chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Hội nghị phường Yên Thịnh thông qua kế hoạch xử trí tình huống A2…

 

Các lực lượng tham gia diễn tập phần thực binh phương án A2

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố tặng hoa chúc mừng đại diện các lực lượng tham gia diễn tập phương án A2

Các thành phần tham gia khung diễn tập của phường Yên Thịnh và xã Tân Thịnh đã nắm được phương pháp, đánh giá nhận định tình hình, xử trí tình huống các nội dung đánh giá sát, đúng, ngắn gọn, đầy đủ, xác định quyết tâm, đề ra chủ trương, biện pháp tổ chức chỉ đạo, chỉ huy điều hành, khả năng trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trên địa bàn lấy Quân sự, Công an làm nòng cốt tham gia giải quyết các vấn đề bất ổn trong phòng chống gây rối bạo loạn và sẵn sàng đối phó với chiến tranh xâm lược của kẻ thù.

 

Trung đội Dân quân cơ động xã Tân Thịnh thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố tặng hoa và quà động viên Trung đội Dân quân xã Tân Thịnh tham gia diễn tập phần thực binh

Đối với phần thực binh, trong quá trình diễn tập xử trí tình huống A2 của phường Yên Thịnh và Trung đội dân quân cơ động xã Tân Thịnh chiến đấu tập kích cho thấy thực binh bắn chiến đấu đã thể hiện được sự chỉ huy, chỉ đạo thống nhất, nhịp nhàng từ Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, đạo diễn, tạo giả đến hành động của phân đội và chiến sỹ tập bài. Lực lượng công an, dân quân đã thể hiện được sự thành thục về yếu tố kỹ, chiến thuật chiến đấu, chuyên môn nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, ý trí quyết tâm đấu tranh, trấn áp, vô hiệu hoá các đối tượng phản động. Phản ánh rõ chất lượng huấn luyện tổng hợp của lực lượng công an, dân quân phường và sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với LLVT trong thực hiện nhiệm vụ QS-QPAN tại địa phương.

 

Đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập được UBND thành phố khen thưởng

Do làm tốt công tác chuẩn bị, huấn luyện, luyện tập, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Yên Thịnh và xã Tân Thịnh trong Khu vực phòng thủ năm 2023 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra; đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao. Kết quả, diễn tập phường Yên Thịnh và xã Tân Thịnh phần cơ chế cả hai đơn vị đều đạt 8,2 điểm, phần thực binh đều đạt 8,4 điểm; đánh giá chung cả hai đơn vị đều đạt 8,3 điểm, xếp loại giỏi. Thông qua diễn tập lần này giúp từng cá nhân trong Cấp ủy, Chính quyền và các lực lượng của cơ sở nâng cao được ý thức trách nhiệm trong vận hành cơ chế, vận dụng tốt quan điểm QP- AN của Đảng, đề xuất những chủ trương giải pháp đúng đắn tạo sự thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước về Quốc phòng - An ninh. Đồng thời, bồi dưỡng và nâng cao khả năng tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể; trình độ SSCĐ, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp vquốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến.

 

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập được UBND thành phố khen thưởng

Nhân dịp này, UBND thành phố đã khen thưởng cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ trong KVPT năm 2023                                                               

                                                           

Minh Chín - Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)