► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố tổ chức hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận các xã Văn Phú, Tân Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021

Ngày xuất bản: 17/11/2021 1:17:00 CH

Sáng ngày 17/11/2021, UBND thành phố Yên Bái đã tổ chức hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận các xã Văn Phú, Tân Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Đồng chí Phùng Tiến Thanh, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị; Tham dự Hội nghị gồm có các thành viên BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thành phố; Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn thành phố.

 

Quang cảnh hội nghị.

  Qua thẩm tra, các xã Tân Thịnh, Văn Phú đã duy trì tốt 19 tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, có nhiều tiêu chí đã được nâng cao chất lượng và đạt ở mức cao như: Giao thông, thủy lợi, trường học, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, giáo dục, y tế, văn hóa…Đối với 05 tiêu chí NTM nâng cao, tiêu chí số 1 về hạ tầng kinh tế xã hội. Tỷ lệ đường trục thôn, xóm và đường liên thôn, xóm của các xã được bê tông hóa đạt 100%. Tỷ lệ đường trục xã, trục thôn có hệ thống đèn chiếu sáng của các xã đều đạt trên 80%, trong đó xã Văn Phú đạt 83,3%, xã Tân Thịnh đạt 85,7%. Đối với tiêu chí số 2 về Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo, các xã đều có vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Xã Văn Phú có 02 hợp tác xã: Hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp xã Văn Phú; Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và sản xuất rau an toàn xã Văn Phú. Xã Tân Thịnh có 01 HTX Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Tân Thịnh hoạt động có hiệu quả và theo quy định của Luật hợp tác xã năm 2012. Qua điều tra, thu nhập bình quân đầu người của các xã năm 2021 đều đạt so với chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó, xã Văn Phú đạt 46,29 triệu đồng/người, xã Tân Thịnh đạt 45,01 triệu đồng/người. Về tỷ lệ hộ nghèo của các xã đều đạt và vượt so với chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó, xã Văn Phú còn 0,2%, xã Tân Thịnh còn 0,5%. Tiêu chí số 3 về Giáo dục - Y tế - Văn hóa. Các xã đã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ II; đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ III. Dân số thường trú trên địa bàn các xã được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt 100%; Các xã đều có các câu lạc bộ Văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao thu hút trên 50% dân số tham gia. Tiêu chí số 4 về Môi trường, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định của các xã đều đạt trên 75 %. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp của các xã đạt trên 35%...Tiêu chí số 5 về An ninh trật tự - Hành chính công, trong 02 năm liên tục tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn các không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; không có công dân thường trú ở các xã phạm tội từ nghiêm trọng trở lên, tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm. UBND các xã đã thực hiện niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính công cấp xã đầy đủ kịp thời, đúng quy định. Các xã đều có các mô hình về cải cách thủ tục hành chính. 100 % thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn, được người dân đánh giá hài lòng và rất hài lòng. Giai đoạn 2019-2021, các xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Qua công tác lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Văn Phú đạt 98%, xã Tân Thịnh 98,6%.

Tại hội nghị, sau khi phân tích, thảo luận về những kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế của từng xã, 25/25 thành viên trong BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thành phố đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị tỉnh công nhận 2 xã Văn Phú, Tân Thịnh đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Tiến Thanh, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị 2 xã Văn Phú, Tân Thịnh tiếp thu toàn bộ ý kiến đánh giá của thành viên BCĐ thành phố, tập trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao ở địa phương. Tập trung vào các tiêu chí có kết quả chưa cao như môi trường, tổ chức sản xuất, an ninh trật tự. Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM thành phố có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Hội đồng thẩm định tỉnh xét công nhận 02 xã Văn Phú, Tân Thịnh đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.

 

Việt Hà - Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)