► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021

Ngày xuất bản: 27/08/2021 12:00:00 SA

 Sáng ngày 26/8/2021, thành phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo Sở Lao động thương binh và xã hội, các thành viên BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố. Cùng lãnh đạo UBND, công chức Lao động Thương binh và xã hội 15 xã, phường.

 

Hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

Quán triệt sâu sắc của Đảng Nhà nước, Chính phủ về công tác giảm nghèo. Trong những năm qua, thành phố Yên Bái đã luôn coi trọng công tác giảm nghèo là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Công tác giảm nghèo bền vững đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn luôn được thành phố quan tâm. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ cho hộ nghèo luôn được triển khai 1 cách có hiệu quả , nhờ vậy tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố đến nay giảm còn 0,89%. Đặc biệt thành phố đã ban hành và thực hiện Đề án hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có khả năng tự thoát nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 để hỗ trợ cho 59 hộ không có khả năng tự thoát nghèo, với kinh phí hỗ trợ là 300 nghìn đồng/ người/ tháng. Qua thực tế đánh giá cho thấy, để thực hiện tốt công tác giảm nghèo khâu quan trọng nhất là việc triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nhận thức đầy đủ về mục đích ý nghĩa, yêu cầu thống nhất về phương pháp cách làm trong quy trình góp phần thực hiện chính xác đầy đủ thông tin về số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, thành phố xây dựng và triển khai các giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong thời gian tiếp theo.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được truyền đạt những thông tin cơ bản về tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 theo quyết định cố 59, ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2021. Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hành năm và quy trình xác định hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; hướng dẫn sử dung phiểu điều tra, hệ thống mẫu biểu phụ lục rà soát. Các Nghị định, Quyết định, Thông tư hướng dẫn về phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.

 

Chuyên viên Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh truyền đạt các nội dung về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

Cũng tại Hội nghị thành phố đã thông qua quyết định thành lập BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố năm 2021. Thông qua kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2021. Ngay sau Hội nghị này, thành phố yêu cầu các xã, phường triển khai thành lập BCĐ, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho 100% các thành viên BCĐ, lực lượng tham gia công tác điều tra. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ có thu nhập trung bình trên địa bàn, tổ chức rà soát đảm bảo công bằng, khách quan, đún quy định. Thời gian bắt đầu tiến hành rà soát đồng loạt từ ngày 1/9 và phấn đấu  kết thúc trước ngày 15/11/2021 để báo cáo thành phố tổng hợp.                                

 

Lê Hương- Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)