► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ

Ngày xuất bản: 21/10/2022 1:53:00 CH

 Cǎn cứ Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 21/9/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2022, ngày 21/10/2022, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố năm 2022. Tới dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

 

Quang cảnh lớp tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có 125 người là lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, ban chuyên môn, đơn vị, sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, phường. Trong thời gian 1 ngày, các học viên được hướng dẫn nghiên cứu, trao đổi về các nội dung gồm: Cài đặt và sử dụng chữ ký số; Lập hồ sơ công việc trên phần mềm quản lý vǎn bản; Một số điểm lưu ý khi thực hiện Nghị định số 30/2020/NÐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác vǎn thư; Trách nhiệm đối với việc lập hồ sơ và quản lý hồ sơ; Phương pháp xây dựng Danh mục hồ sơ; Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ Cơ quan; Hướng dẫn kiểm tra chất lượng hồ sơ, tài liệu sau chỉnh lý; Công tác chuẩn bị lựa chọn, xác định thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử (nếu có); Hướng dẫn xác định giá trị tài liệu và lập Mục lục hồ sơ, tài liệu thuộc diện số hóa tại các cơ quan, tổ chức.

Tại lớp tập huấn, các giảng viên đã hướng dẫn thực hành, trao đổi những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện lập hồ sơ điện tử, giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan. Đồng thời thao tác các ví dụ minh họa thực tế trên Hệ thống phần mềm giúp học viên tiếp cận nhanh các chức năng của phần mềm và dễ hiểu, dễ thực hành. Qua lớp tập huấn này góp phần đưa việc thực hiện nghiệp vụ văn thư, lưu trữ tại các cơ quan ngày càng hiệu quả, hướng đến hoàn thành mục tiêu đề ra tại Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”.

 

Kim Thúy - Vũ Hà (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)