► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ kiểm kê tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

Ngày xuất bản: 09/07/2022 11:15:00 SA

Sáng ngày 09/7/2022, thành phố Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác kiểm kê tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Việt Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn thành phố.

 

145 học viên tham gia Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ kiểm kê tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

Trong những năm qua, thành phố Yên Bái là một trong địa phương triển khai nhiều công trình dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố. Tính riêng trong năm 2022 này, thành phố Yên Bái đang thực hiện 55 công trình dự án trọng điểm, có 2.483 hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất. Có thôn, tổ dân phố trên địa bàn có 100% hộ dân bị ảnh hưởng do phải thực hiện giải phóng mặt bằng thi công các công trình dự án. 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 31 Quyết định phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm điểm; trên 600 Thông báo thu hồi đất, thông báo điều chỉnh liên quan đến các công trình, dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng. Trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thành phố phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức như các dự án phát triển quỹ đất dân cư do đơn giá bồi thường về đất, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên đất chưa cập với giá thị trường. Bản đồ thu hồi đất do các đơn vị tư vấn lập có sai khác so với hiện trạng thực tế và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, do đó phải điều chỉnh bản đồ thu hồi đất đồng thời kéo theo điều chỉnh Thông báo thu hồi đất dẫn đến giá đất cụ thể đến từng thửa đất thay đổi điều chỉnh, chậm tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng. Đối với các công trình, dự án thực hiện giải phóng mặt bằng thời gian kéo dài, chính sách về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi điều chỉnh, thay đổi nhiều lần dẫn đến khó khăn trong tổ chức thực hiện của địa phương... Vì vậy chưa nhận được sự đồng thuận lớn của người dân, việc giải phóng mặt bằng thi công các công trình đôi lúc gặp nhiều khó khăn.

Từ thực tế trên, nhằm thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công các công trình dự án trên địa bàn. Đồng thời nhằm tăng cường trang bị cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức xã phường, các phòng, ban đơn vị thành phố liên quan trực tiếp đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng có kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; thực hiện tốt công tác tham mưu cho Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố đưa ra các giải pháp chỉ đạo, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm kê tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.Từ đó, triển khai hiệu quả, đúng trình tự pháp luật trong quá trình thực hiện và đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho hân dân bị thu hồi đất, góp phần vào sự phát triển kinh tế -– xã hội của địa phương.

Tại Hội nghị 145 học viên là cán bộ công chức, viên chức xã phường, các phòng, ban đơn vị thành phố liên quan trực tiếp đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đã được tập huấn, bồi dưỡng 2 chuyên đề chính gồm Chuyên đề Bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng nghiệp vụ trong công tác kiểm kê đối với cây trồng trên đất thu hồi; các quy định về bồi thường đối với cây trồng và cách xác định loại cây trồng theo sản lượng, quy cách, chất lượng được quy định tại Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Chuyên đề Bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng nghiệp vụ trong công tác kiểm kê đối với công trình nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất; các quy định về kết cấu nhà, công trình xây dựng khác; các quy định về chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt tài sản và các vật kiến trúc khác được quy định tại Quyết định số 01/2021/ QĐ-UBND, ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh Yên Bái.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn đồng chí Trần Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các học viên tập trung nghiên cứu, tiếp thu kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời thẳng thắn trao đổi khó khăn vướng mắc để cùng đưa ra giải đáp thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tham mưu cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội trong năm 2022.

 

 

Lê Hương - Vũ Hà (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)