► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ gia đình ở xã Giới Phiên

Ngày xuất bản: 01/06/2021 6:16:00 SA

 Ngày 31/5/2021, Thành phố đã tiến hành thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ gia đình ông Dương Đức Viện, ông Nguyễn Văn Lợi, ông Nguyễn Mạnh Hà, ông Trần Văn Quang và ông NguyễnVăn Thiện tại thôn Phúc Thịnh và thôn Đông Thịnh xã Giới Phiên thành phố Yên Bái để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở (khu dân cư nông thôn) quỹ đất giáp mặt đường Âu Cơ - Giáp điểm 5B tại xã Giới Phiên.

 

Tiến hành kiểm đếm cây cối, vật kiến trúc của các hộ

Do các hộ gia đình trên không phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc kiểm kê đất đai và tài sản gắn liền với đất phục vụ cho việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Sau khi đọc các quyết định để thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ gia đình. Các thành viên trong Ban thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đã tiến hành kiểm đếm vật kiến trúc, cây cối, hoa màu… của các hộ. Đồng thời tiến hành các thủ tục để lập phương án bồi thường hỗ trợ theo quy định. Trước đó, thành phố đã chỉ đạo và xây dựng kế hoạch chi tiết, thành lập các tổ công tác, bố trí lực lượng để thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Quá trình cưỡng chế kiểm đếm diễn ra bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối.

 

Đức Minh - Trung tâm TT-VH thành phố Yên Bái