► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố tập huấn nghiệp vụ giai đoạn II tổng điều tra kinh tế năm 2021

Ngày xuất bản: 24/06/2021 1:13:00 CH

 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thành phố Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị tập huấn huấn nghiệp vụ sử dụng phần mềm CAPI thu thập thông tin cơ sở SXKD cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thành phố phục vụ cho giai đoạn II cuộc tổng điều tra kinh tế trên địa bàn.

 

Quang cảnh hội nghị

Tham gia lớp tập huấn có cán bộ Văn phòng thống kê xã, phường và các điều tra viên tổng điều tra thành phố và cơ sở. Trong thời gian 1 ngày, các học viên được chuyên viên chi cục thống kê thành phố truyền đạt và hướng dẫn nghiệp vụ phiếu điều tra cơ sở SXKD cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; Hướng dẫn sử dụng và thực hành phần mềm thu thập thông tin phiếu điều tra cơ sở SXKD cá thể và phiếu điều tra cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Thông qua cuộc điều tra kinh tế năm 2021 thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả SXKD; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin. Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước GDP, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc TW” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản Quốc gia. Đồng thời, cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu KT- XH nói chung.

Theo kế hoạch, đợt tổng điều tra kinh tế giai đoạn II thu thập thông tin cơ sở SXKD cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng bắt đầu thực hiện từ 1/7- 30/7 năm 2021. Trên địa bàn thành phố Yên Bái, mặc dù số lượng các cơ sở cần điều tra chiếm gần 1/3 các cơ sở của tỉnh, nhưng BCĐ tổng điều tra thành phố phấn đấu đến ngày 20/7 sẽ hoàn thành xong việc điều tra, thu thập thông tin. Quá trình điều tra thông tin được thực hiện trên phiếu điều tra điện tử theo hình thức phỏng vấn trực tiếp tại cơ sở với chủ hoặc người quản lý cơ sở. Việc thu thập thông tin, lưu trữ, bảo mật số liệu thu thập được thực hiện theo quy định.

 

Minh Chín - Vũ Hà (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)