► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Ngày xuất bản: 30/03/2023 12:00:00 SA

Tối 29/3/2023, tại Hội trường Thành ủy, thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2022, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Dự Hội nghị có các đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó thư Thường trực Thành uỷ; Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố. Các đồng chí Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể; Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố; Lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị, các xã, phường và đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng đã có mặt đông đủ tại Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng 

Trong năm qua, thành phố đã thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức tổ chức, triển khai các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, xã, phường trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Xác định phong trào thi đua và công tác khen thưởng có vị trí rất quan trọng sẽ phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thành phố Yên Bái đã tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua và ban hành các Kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào như: “Phong trào thi đua học và làm theo lời Bác”; “Phong trào thi đua Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025”; “Phong trào thi đua xây dựng điển hình tiên tiến”; Phong trào thi đua “Yên Bái chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025”; Phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua chuyên đề theo các Kế hoạch của UBND tỉnh cũng đã được thành phố chú trọng triển khai thực hiện. Trên cơ sở phát động các phong trào, cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân thành phố Yên Bái đã tăng cường nhiều biện pháp, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền. Thành phố cũng làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; chú trọng khen thưởng các tập thể cơ sở, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất. Các phong trào thi đua đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, công tác và học tập, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 của thành phố Yên Bái. Nhờ vậy, nhiều tập thể, các nhân đã được nhận các hình thức khen thưởng cấp Trung ương, cấp tỉnh và thành phố. Trong năm, thành phố đã có 2.169 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong đó, cấp thành phố có 365 tập thể và 1.754 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen với các danh hiệu đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; Lao động tiên tiến; Chiến sỹ thi đua cơ sở cùng những tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề và khen đột xuất. Đối với cấp tỉnh, có 9 tập thể, 4 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Giấy khen đạt danh hiệu lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua; 12 tập thể, 25 cá nhân được tặng Bằng khen. 03 đơn vị được tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua chuyên đề.

 

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Tại Hội nghị, thành phố Yên Bái đã phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; tập trung phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, tạo bứt phá trong chuyển đổi số; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; hoàn thành xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II  theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, xứng tầm là trung tâm, động lực phát triển kinh tế - văn hóa của tỉnh”. Thành phố sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện bám sát Kế hoạch hành động số 168 ngày 12/12/2022 của Thành ủy về thực hiện Chương trình hành động số 135, ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2023 với 87 sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đã giao cho cho các ban, ngành, đoàn thể và địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua có mục tiêu thiết thực, cụ thể, có tính đột phá gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng phát động các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất nhằm phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm xây dựng thành phố Yên Bái đạt đô thị loại II “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

 

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại Hội nghị

Nhân dịp này, thành phố đã công bố các quyết định và trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho 68 tập thể, 540 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, gồm: Trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Ban Dân vận Trung ương cho 2 cá nhân xuất sắc;  Trao Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 33 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 68 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 131 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng Giấy khen cho 25 tập thể và 71 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2022.

 

Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp Dân vận

 

Các tập thể nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến

 

Các cá nhân nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

 

Các tập thể nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố

 

Các cá nhân nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố

 

Kim Thúy - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)