► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố họp trực tuyến triển khai nhiệm vụ tháng 11/2021

Ngày xuất bản: 10/11/2021 6:31:00 SA

Chiều ngày 09/11/2021, thành phố tổ chức họp trực tuyến với các phòng, ban và 15 xã, phường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 10 tháng, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2021“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc -  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị

Trong 10 tháng năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tác động bởi dịch bệnh COVID-19, song thành phố Yên Bái đã hiện thành công mục tiêu kép và đang giữ vững là vùng xanh trên bản đồ dịch bệnh COVID-19. Thành phố đã ban hành 1.271 văn bản chỉ đạo điều hành tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy; Chương trình hành động số 02 của UBND tỉnh và Kế hoạch hành động số 25 của Thành ủy triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đảm bảo kế hoạch và khung lịch thời vụ. Triển khai 24 dự án thực hiện Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025, hiện đã nghiệm thu 15 dự án, đạt 65,2% kế hoạch; Triển khai thực hiện 4 dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gồm các sản phẩm gà thương phẩm xã Tân Thịnh, gà thương phẩm xã Minh Bảo, ốc nhồi thường phẩm xã Văn Phú và cá thương phẩm xã Tuy Lộc.

 

Lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố phát biểu tại Hội nghị

Về sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất 10 tháng đạt trên 3.707 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ; chỉ đạo thành lập mới 111 doanh nghiệp, bằng 92,5% kế hoạch và 72 tổ hợp tác đạt trên 121% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 12.165 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 5.126 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ, triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2021, nguồn vốn giải ngân đến ngày 25/10/2021 với trên 242 tỷ đồng đạt 78,2% kế hoạch giao và đạt 95,1% vốn thực nhận. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân tiếp tục được chú trọng. Cải cách hành chính được thực hiện có hiệu quả; Tập trung đẩy mạnh phát triển đô thị thông minh, thực hiện hiệu quả hoạt động Trung tâm giám sát, điều hành thông minh thành phố Yên Bái (IOC). Văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng. Đã hỗ trợ giúp đỡ 98 hộ gia đình thoát nghèo, bằng 153% kế hoạch; giải quyết việc làm và ổn định việc làm cho 3.090 lao động; Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững được tăng cường.

 

Lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các phòng, ban, xã, phường đã tập trung tham gia phát biểu ý kiến làm rõ những tồn tại, hạn chế và tập trung đưa ra những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ tháng 11. Theo đó, trong tháng 11, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện linh hoạt, thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thành ủy. Tập trung cao độ, tăng tốc hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 theo Chương trình hành động của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND thành phố phấn đấu đến hết tháng 11/2021 cơ bản hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2021 theo Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy. Hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2022; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Tiếp tục triển khai thực hiện trách nhiệm, sáng tạo các nghị quyết, đề án, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị theo hướng phải có sản phẩm và kết quả công việc cụ thể.

 

Kim Thúy - Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)