► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố có khoảng 2.455 lao động đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Ngày xuất bản: 03/06/2021 9:21:00 SA

  

Ông Tào Đức Hải, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Hòa Bình

Qua số liệu khảo sát sơ bộ trên địa bàn thành phố có khoảng 45 doanh nghiệp và khoảng 2.455 lao động bị mất việc làm hoặc nghỉ việc không lương do chịu sự tac động của dịch bệnh Covid-19. Hoạt động cung ứng lao động ngoại tỉnh, xuất khẩu lao động đi nước ngoài tạm ngừng hoạt động; tư vấn giới thiệu việc làm các công ty không tổ chức tuyển dụng, dừng thi tuyển đối với người lao động càng làm ảnh hưởng lớn đên việc làm và thu nhập của lao động. Việc hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm cho người dân tuy vẫn được triển khai và thực hiện theo kế hoạch nhưng hạn chế công tác giao dịch, không tập trung đông người nên tiến độ thực hiện chậm. Công tác giải quyết việc làm và ổn định việc làm 5 tháng ước đạt 1.618 lao động, bằng 48,3 % chỉ tiêu Chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy. Đối với công tác đào tạo nghề do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục đào tạo chủ yếu học online,  vì vậy 5 tháng đầu năm số lao động được đào tạo là 933 người đạt 47,6% kế hoạch năm. Chỉ tiêu đào tạo đối với trình độ Cao đẳng, Trung cấp nghề gặp nhiều khó khăn, đạt tỷ lệ thấp. Trước thực tế khó khăn trên, hiện thành phố đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, các ban ngành đoàn thể, LĐLĐ thành phố và các địa phương chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nươc, đồng thời có các giải pháp hỗ trợ cho công nhân, người lao động. Phối hợp liên kết với các doanh nghiệp cung ứng lao động trong và ngoài tỉnh kịp thời. Tổ chức cho các lao động tham gia học nghề dưới nhiều hình thức, qua đó góp phần đạt mục tiêu ổn định, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động theo chỉ tiêu đề ra trong năm 2021.

 

Lê Hương - Trung tâm TT&VH thành phố