► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái trồng 330 ha rừng tập trung

Ngày xuất bản: 27/10/2021 12:00:00 SA

 Thành phố Yên Bái đang tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, góp phần xây dựng đô thị sinh thái, văn minh.

 

Lãnh đạo thành phố Yên Bái cùng cán bộ, công chức và nhân dân tham gia trồng cây lâm nghiệp

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng diện tích rừng trồng tập trung trên địa bàn thành phố Yên Bái đạt 330 ha, bằng 110% kế hoạch tỉnh giao, bằng 106,5% kế hoạch thành phố. Nhân dân và các tổ chức triển khai trồng được 60.000 cây phân tán và 8.070 cây xanh đô thị. Trong đó tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân trồng rừng gỗ lớn, tổng diện tích trồng rừng gỗ lớn đến nay đạt 55,67 ha, bằng 111,3% kế hoạch, Gồm: Phường Hợp Minh trồng được 10,26 ha; Minh Bảo trồng 13,03 ha; Tân Thịnh trồng được 12,23 ha và xã Âu Lâu trồng được 20,15 ha.

Hoạt động khai thác, chế biến đảm bảo theo quy hoạch, nâng cao giá trị sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 18.502,8 m3, bằng 108,5% kế hoạch. Thành phố tiến hành rà soát và tuyên truyền người dân đăng ký thực hiện cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC với diện tích 738,73 ha, đạt 147,8% kế hoạch, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến nay đơn vị chủ thể là HTX An Việt Phát và đơn vị tư vấn, cấp chứng chỉ rừng bền vững chưa thực hiện thẩm định tại cơ sở. Thành phố cũng đã tiến hành xây dựng Đề án trồng rừng phong cảnh, rừng đa mục tiêu thành phố Yên Bái, giai đoạn 2021-2025.

 

Thanh Nghị - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái