► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2021

Ngày xuất bản: 15/01/2021 1:52:00 CH

 Chiều ngày 13/1/2021, thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2020, triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2021. Đồng chí Phùng Tiến Thanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự hội nghị còn có các đồng chí Đinh Đăng Luận, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trần Phượng - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân thành phố, Lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn thành phố, lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính kinh tế các xã, phường trên địa bàn.

 

Toàn cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2021

Năm 2020, mặc dù sản xuất nông nghiệp của thành phố gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhưng với sự quyết tâm vượt khó của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở và sự cố gắng nỗ lực của bà con nông dân, sản xuất nông nghiệp thành phố vẫn đạt kế hoạch đề ra: Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 540 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ, bằng 100,1% kế hoạch năm. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 130 triệu đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt trên 4.200 tấn tăng 23% so với cùng kỳ, bằng gần 115 % kế hoạch; tổng đàn gia súc chính đạt 34.115 con, bằng 113,7% kế hoạch; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 12.000 tấn, tăng 25,5% so với cùng kỳ. Diện tích trồng rừng đạt 325 ha, bằng 108,3% kế hoạch. Trong năm 2020, thành phố đã triển khai thực hiện 101 dự án, đề án với kinh phí 3 tỷ 329 triệu đồng, từ  nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Công tác phòng, chống dịch, bệnh được quan tâm chỉ đạo; triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách, hiệu quả phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn. Công tác xây dựng nông thôn mới được coi là điểm sáng của tỉnh: Thành phố đã được Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới; 03 xã Âu Lâu, Tuy Lộc, Minh Bảo là 03 xã đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 02 xã Minh Bảo, Tuy Lộc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Đến nay, thành phố Yên Bái có 07 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao. Công tác phát triển và bảo vệ rừng được quan tâm chỉ đạo, năm 2020, thành phố đã trồng mới diện tích rừng vượt 13,66% so với kế hoạch.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, sản xuất nông nghiệp thành phố vẫn đối mặt với không ít khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nên việc tái đàn vạt nuôi còn chậm. Các sản phẩm nông nghiệp chưa có nhiều sản phẩm chủ lực; liên kết tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm chịu sự cạnh tranh mạnh của các sản phẩm nông sản cùng loại của các tỉnh miền xuôi… diện tích đất dành cho sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp và không tập trung, khó khăn trong việc tích tụ đất cho sản xuất lớn, việc thu hút nhà đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp thành phố gặp khó khăn. Trên cở sở đánh giá kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khó khăn mà ngành nông nghiệp thành phố phải đối mặt, tại Hội Nghị các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận đưa ra các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp thành phố trong năm 2021. Phấn đấu,giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 560 tỷ đồng. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản  đạt 137,2 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3.800 tấn. Sản lượng chè búp tươi đạt 380 tấn, diện tích 70 ha. Tổng đàn gia súc chính 32.900 con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại 12.500 tấn. Trước mắt tành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các địa phương hướng dẫn bà con nông dâ thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống rét cho cây trồng vật nuôi. Tập trung các nguồn lực triển khai giao cấy vụ Đông xuân năm 2020- 2021. Chuẩn bị diện tích rừng tập trung trồng mới vụ xuân 2021 đạt 310 ha và 67,5 nghìn cây phân tán. Trong xây dựng Nông thôn mới, tiếp tục thực hiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phấn đấu xây dựng các xã Văn Phú, Giới Phiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

 

Lê Hương - Vũ Hà (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)