► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái triển khai nhiệm vụ hoạt động tín dụng CSXH Quý II năm 2022

Ngày xuất bản: 22/04/2022 5:41:00 CH

Chiều ngày 22/4/2022, Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố Yên Bái đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn thành phố Quý II năm 2022. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố; đồng chí Trần Xuân Tùng, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị

Trong quý I năm 2022, Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố Yên Bái đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để phục vụ sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và an sinh xã hội. Trong chương trình kiểm tra, giám sát của Ban đại diện, đã có 16/24 thành viên thực hiện kiểm tra, giám sát và kiểm tra được 1 lượt xã, phường, 18 lượt Tổ TK&VV, 120 hộ vay vốn. Đến hết quý I, tổng nguồn vốn cho vay trên địa bàn đạt 151.742 triệu đồng, tăng trên 8 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2021. Doanh số cho vay đạt trên 12 tỷ đồng; nâng tổng dư nợ tín dụng chính sách hết quý I lên 147.897 triệu đồng, tăng trên 5 tỷ đồng so với cuối năm 2021. Chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì ổn định, các hộ vay được đôn đốc trả lãi đầy đủ, đúng hạn nên tỷ lệ nợ quá hạn còn 0,13%. Hoạt động ủy thác cho vay giữa NH CSXH với các hội đoàn thể được phối hợp chặt chẽ; làm tốt công tác quản lý nguồn vốn nhận ủy thác.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố chủ trì Hội nghị

Đến hết quý I, tổng dư nợ ủy thác đạt 144.802 triệu đồng, tăng trên 5,3 tỷ đồng so với cuối năm 2021. Trên địa bàn 100% số tổ TK&VV đều tham gia gửi tiền tiết kiệm với số tiền trên 9,6 tỷ đồng. Công tác giao dịch lưu động tiếp tục được NHCSXH tỉnh quan tâm và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo quy định và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các thông tin về hoạt động tín dụng chính sách được cập nhật và niêm yết công khai tại Điểm giao dịch. Qua công tác cho vay đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố phát triển SXKD, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo gắn với tạo việc làm theo hướng bền vững.

 

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề còn tồn tại như: một số nơi cán bộ Hội, đoàn thể cấp xã và tổ trưởng Tổ TK&VV chưa thường xuyên đánh giá khả năng trả nợ đến hạn của hộ vay hoặc đến ngày trả nợ mới thông báo nên hộ vay chưa có khả năng trả nợ dẫn đến bị động trong xử lý nợ và giải ngân cho vay quay vòng vốn. Chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV không đồng đều; công tác kiểm tra, giám sát của Hội, đoàn thể thành phố còn chậm so với kế hoạch. Trong công tác đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng số hộ đi đối chiếu đạt thấp so với bình quân chung của tỉnh. Có địa phương các hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú hầu hết không biết thông tin địa chỉ để đôn đốc thu hồi nợ …

 

Các đại biểu xã, phường tập trung thảo luận tại hội nghị

Trên cơ sở những kết quả và những mặt còn hạn chế, tại Hội nghị, Ban Đại diện Hội đồng CSXH thành phố đã triển khai nhiệm vụ, phương hướng trong quý II năm 2022 gắn với các giải pháp cụ thể. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về tín dụng CSXH; Tập trung triển khai hoàn thành 100% chỉ tiêu năm 2022, đặc biệt là chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11 của Chính phủ. Tích cực huy động nguồn vốn từ các tổ chức tổ chức, cá nhân và tuyên truyền, vận động các tổ TK&VV, các hộ vay gửi tiền tiết kiệm nhằm sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao. Tổ chức tốt các phiên giao dịch tại cơ sở; Hoàn thành công tác đối chiếu, phân loại nợ theo Quyết định của Chính phủ. Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động ủy thác cho vay theo hướng ổn định, bền vững. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV; phát huy vai trò của cơ sở trong bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng. Các xã, phường, các hội, đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo hoạt động vay vốn và sử dụng vốn vay gắn với mục tiêu giải quyết việc làm, giảm nghèo nhanh, bền vững của thành phố cũng như ở từng xã, phường; thực hiện tốt chế độ kiểm tra, giám sát của Ban Đại diện theo kế hoạch và địa bàn đã phân công.

 

Minh Chín - Vũ Hà (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)