► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái triển khai nhiệm vụ, công tác tháng 12 năm 2022

Ngày xuất bản: 08/12/2022 7:12:00 SA

Chiều ngày 07/12/2022, UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2022. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị, đồng chủ trì còn có các đồng chí Phùng Tiến Thanh, Trần Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Lãnh đạo Ủy ban MTQ, thành viên UBND; lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn thành phố; chủ tịch UBND các xã, phường.

 

Quang cảnh kỳ họp

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt của Ủy ban nhân dân thành phố; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố có nhiều khởi sắc, đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế thành phố duy trì phát triển ổn định, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2021 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,2%; doanh thu bán buôn tăng 16%; Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tăng 52,5%; Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 9,8%... Thu nhập bình quân đầu người đạt 86 triệu đồng/người/năm, tăng 6,2% so với thực hiện năm 2021. Thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Kế hoạch hành động số 99-KH/TU của Thành ủy. Trong đó, đã có 61/72 chỉ tiêu đã đạt và vượt; 08 chỉ tiêu đạt > 75% kế hoạch; 01 chỉ tiêu đạt < 50% kế hoạch; 02 chỉ tiêu chưa đủ điều kiện đánh giá. Hạ tầng kỹ thuật đô thị đã được từng bước đầu tư nâng cấp, cải tạo theo hướng hiện đại, cơ bản đáp ứng các tiêu chí đô thị loại II.  Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội được quan tâm và đtạ được nhiều kết quả quan trọng tỷ lệ gia đình hạnh phúc năm 2022 đạt 96,94%, vượt 6,94% so với kế hoạch; Tỷ lệ thôn, tổ dân phố hạnh phúc đạt 85,83%. Chỉ số hạnh phúc năm 2022 đạt 72,7%, vượt 2,7% so với kế hoạch, tăng 5,9% so với năm 2021. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần quan tâm khắc phục. Đó là tiến độ trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn đặc biệt là các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách còn chậm. Công tác giải quyết đơn thư có vụ việc còn kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm. Một số phòng, ban, đơn vị xã, phương chưa thực sự chủ động, tích cực vào cuộc, chưa thực sự xác định nhiệm vụ phát triển đô thị thông minh nên kết quả đạt được chưa như mong muốn. Tình hình tai nạn giao thông còn có những diễn biến phức tạp.

 

Lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin phát biểu ý kiến

Hội nghị đã dành nhiều thời gian cho việc đánh giá và chỉ ra những tồn tại hạn chế cũng như những vi phạm về đảm bảo trật tự đô thị và công tác quản lý trật tự xây dựng tại các xã, phường. Các khu vực, địa bàn, tuyến đường và hộ vi phạm đã được ghi hình chỉ rõ tại Hội nghị và yêu cầu các địa phương cần có các giải pháp chỉ đạo xử lý dứt điểm kịp thời. Đại diện lãnh đạo phòng Quản lý đô thị thành phố cũng đã thông qua dự thảo kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự ATGT trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp tới; triển khai kế hoạch tổ chức tháng ra quân cao điểm về đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị dự kiến tổ chức trong ngày 12/12/2022.

Cũng trên cơ sở kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 11 tháng đầu năm. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất những giải pháp tổ chức thực hiện trong tháng cuối năm 2022. Trong đó, các nội dung được tập trung thảo luận đó là  công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo TTATGT, TTĐT trong dịp cuối năm. Việc chăm lo cho nhân dân đặc biệt là những gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trong dịp tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Công tác thu Ngân sách nhằm phấn đấu số thu ngân sách cả năm đạt 810 tỷ đồng, đạt 105,2% chỉ tiêu kế hoạch.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội; tham gia ý kiến với Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ; tham gia ý kiến với Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính- Kế hoạch.

 

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phát biểu ý kiến

Kết luận tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban đơn vị, UBND các xã, phường càn tập trung cao độ, nỗ lực tối đa cho giai đoạn “nước rút” để triển khai thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 theo Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh uỷ, Kế hoạch hành động số 99-KH/TU của Thành ủy; phối hợp hiệu quả, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục triển khai, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo kế hoạch thu Ngân sách. Tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo kế hoạch. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội. Triển khai đồng bộ, quyết liệt kế hoạch giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở cho người có công và các hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Tiếp tục tập trung quyết liệt cải cách hành chính; Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới xây dựng Chính quyền số; phát triển nền kinh tế số thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, xây dựng xã hội số. Hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025 theo dự thảo kế hoạch của tỉnh. Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung trình Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp cuối năm) - Hội đồng nhân dân tnh phố khóa XXI.

 

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)