► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái triển khai kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày xuất bản: 03/03/2021 6:23:00 SA

 Chiều ngày 02/3/2021, thành phố Yên Bái đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đồng chí Phùng Tiến Thanh, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo cuộc tổng điều tra thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Yên Bái; thành viên BCĐ, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo; Trưởng ban chỉ đạo, công chức, văn phòng thống kê các xã, phường.

 

Đồng chí Phùng Tiến Thanh - Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận hội nghị

Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 là cuộc điều tra lớn, hết sức quan nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các Bộ ngành và địa phương. Đồng thời tính toán chỉ tiêu thống kê của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tải khoản quốc gia. Cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo. So với trước đây, lần Tổng điều tra này có một số điểm mới đó là: Tách riêng nội dung tổng điều tra các đơn vị hành chính (do Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện); áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào các khâu thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát, xử lý kết quả điều tra.

Cuộc Tổng điều tra được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/3 đến ngày 30/5. Giai đoạn 2, thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/7 đến ngày 30/7/2021. Kết quả sơ bộ Tổng điều tra công bố vào tháng 12/2021. Kết quả chính thức công bố vào quý II năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Chi cục thống kê thành phố triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố về triển khai cuộc Tổng điều tra cũng như các mốc thời gian và nhiệm vụ cụ thể của thành viên BCĐ, đơn vị, cơ sở, xã, phường trong công tác phối hợp thực hiện cuộc Tổng điều tra. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Tiến Thanh, Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thành phố nhấn mạnh: Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là nhiệm vụ quan trọng. Do vậy, thành phố sẽ kiện toàn BCĐ thành phố và xã, phường. BCĐ xây dựng kịch bản tổng điều tra trong điều kiện dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp; tổ chức tập huấn cho các điều tra viên; tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho Tổng điều tra. Các thành viên BCĐ, Tổ giúp việc thành phố nắm bắt cơ sở, địa phương phụ trách để hoàn thành nhiệm vụ; các xã, phường xây dựng kế hoạch chi tiết cho Tổng điều tra. Theo kế hoạch thành phố phấn đấu hoàn thành Tổng điều tra xong trước ngày 25/7/2021.

 

Việt Hà - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)