► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái tổ chức thanh thải, tối ưu mạng cáp ngoại vi viễn thông, dịch vụ truyền hình trên tuyến phố Phùng Khắc Khoan.

Ngày xuất bản: 15/04/2022 9:48:00 SA

 Sáng ngày 13/4/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố được giao làm đầu mối, chủ trì tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình trả tiền và Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Phúc cùng thống nhất phương án và thực hiện thanh thải, tối ưu, chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông, dịch vụ truyền hình trên tuyến phố Phùng Khắc Khoan thành phố Yên Bái.

 

Phòng VH và TT thành phố họp cùng UBND phường Nguyễn Phúc và các doanh nghiệp)

Thành phần tham gia gồm có: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách thông tin truyền thông Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Phúc, Bí thư tổ dân phố Phúc Thọ cùng 5 doanh nghiệp viễn thông và dịch vụ truyền hình trên địa bàn (VNPT Yên Bái, Viettel Yên Bái, FPT Yên Bái, SCTV Yên Bái).

Tại buổi họp, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương đã nêu những vấn đề cần phải xử lý trong quá trình tổ chức triển khai như: hệ thống dây thông tin của các ngành công an, quân đội; hệ thống đường dây liên quan đến camera an ninh tại các tuyến phố chưa được bó gọn; dây cáp ngoại vi viễn thông, truyền hình trả tiền…trách nhiệm của đơn vị liên quan trong công tác tổ chức triển khai; công tác đảm bảo an toàn lao động, trật tự an toàn giao thông trong quá trình triển khai. Các đơn vị cùng thống nhất phương án triển khai và tiến hành thực hiện ngay sau khi kết thúc cuộc họp. Dự kiến ngày 26/4/2022 sẽ hoàn thành.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố yêu cầu các doanh nghiệp cần phối hợp, tập trung xây dựng phương án cụ thể, chi tiết đối với công tác tối ưu, thanh thải, chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông, dịch vụ truyền hình đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần nêu cao trách nhiệm trong việc triển khai, thực hiện phương án; các doanh nghiệp viễn thông, dịch vụ truyền hình cần bố trí nhân lực tham gia bảo đảm thi công đúng tiến độ đề ra, an toàn lao động, an toàn giao thông và trật tự đô thị trong quá trình thi công thanh thải, tối ưu mạng cáp ngoại vi viễn thông, dịch vụ truyền hình trên tuyến phố Phùng Khắc Khoan góp phần xây dựng các tuyến đường: văn minh đô thị, sáng – xanh – sạch đẹp trên địa bàn thành phố Yên Bái.

 

Các thành phần tham gia thống nhất phương án tại tuyến phố Phùng Khắc Khoan

 

Các doanh nghiệp tiến hành thực hiện tối ưu, thanh thải mạng cáp ngoại vi viễn thông, dịch vụ truyền hình trên tuyến phố Phùng Khắc Khoan

 

Thùy Chi - Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Yên Bái