► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ chủ chốt các xã, phường năm 2022

Ngày xuất bản: 01/12/2022 7:13:00 SA

Ngày 30/11/2022, tại Trung tâm Chính trị thành phố, UBND thành phố Yên Bái đã tổ chức lớp Bồi bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Quốc phòng và an ninh cho cán bộ chủ chốt các xã, phường trên địa bàn thành phố năm 2022.

 

Quang cảnh buổi tập huấn

Tham dự lớp bồi dưỡng có 76 học viên là Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố. Trong thời gian 1 ngày, các học viên đã được các Báo cáo viên kiêm chức của Bộ CHQS tỉnh và Công an thành phố truyền đạt 4 chuyên đề, bao gồm: Chuyên đề cập nhật một số kiến thức cơ bản về xây dựng Khu vực phòng thủ ở cấp xã; Chức năng, nhiệm vụ và một số nội dung cơ bản về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Ban CHQS cấp xã;  Thông tin tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố và một số vấn đề cần chú ý khi sử dụng mạng xã hội, quản lý tài liệu mật; Thông tin, cập nhật một số tình hình quân sự, quốc phòng nổi bật trong nước và Quốc tế trong thời gian qua.

Trong quá trình truyền đạt, các giảng viên đã lồng ghép với tình hình thực tế của địa phương; trao đổi, giải đáp kịp thời những vấn đề trong phạm vi nội dung truyền đạt mà học viên quan tâm… Qua đó, giúp các cán bộ chủ chốt ở cơ sở nắm vững nội dung, vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng - an ninh trên từng cương vị công tác.

 

Báo cáo viên Ban CHQS thành phố truyền đạt chuyên đề tại buổi tập huấn

Thông qua lớp bồi dưỡng này nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn thành phố về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; kết hợp phát triển kinh tế, xã hội, hoạt động đối ngoại với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh. Đồng thời, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, vận dụng có hiệu quả giữa lý luận với thực tiễn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở địa phương, cơ sở; góp phần xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

 

Minh Chín - Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)