► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái tổ chức Diễn tập Chiến đấu phòng thủ xã Minh Bảo năm 2021

Ngày xuất bản: 09/07/2021 5:40:00 CH

 Sáng ngày 09/7/2021, Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố Yên Bái đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Minh Bảo năm 2021 với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuận bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương. Tham dự cuộc diễn tập có đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo thành phố, khung diễn tập xã Minh Bảo, lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn thành phố.

 

Diễn tập phần Cơ chế

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Minh Bảo năm 2021 được chia thành 2 phần: Diễn tập phần cơ chế và diễn tập thực binh. Nội dung cuộc diễn tập được thực hiện qua 03 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, an ninh. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ.

 

Các đại biểu tham quan phần diễn tập Cơ chế

Đối với phần Vận hành Cơ chế gồm: Chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao; chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh; triển khai nhiệm vụ chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ, chuyển xã vào tình trạng chiến tranh, triển khai kế hoạch phòng không nhân dân; phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực; kế hoạch chiến đấu phòng thủ (điều chỉnh) của Chỉ huy trưởng Ban CHQS và kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị (điều chỉnh) của Trưởng Công an xã. Đối với phần diễn tập thực binh, các đại biểu được tham quan Trung đội dân quân cơ động đánh địch tạm dừng, cơ động triển khai đội hình tiến công tại điểm cao 120, thôn Yên Minh, xã Minh Bảo.

 

Chuẩn bị nội dung diễn tập Thực binh

Qua các nội dung diễn tập, các thành viên trong khung diễn tập đã thể hiện tốt nội dung, ngắn gọn, tác phong nghiêm túc, lực lượng tham gia diễn tập có ý thức kỷ luật cao, phát huy tinh thần trách nhiệm, hiệp đồng chặt chẽ, chấp hành nghiêm những quy định trong diễn tập. Quá trình thực binh đảm bảo an toàn tuyệt đối.

 

Diễn tập nội dung nhân dân tham gia tải đạn phục vụ chiến đấu

Cuộc diễn tập được Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố đánh giá xếp loại giỏi với 8,1 điểm. Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao, hoàn thiện trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng trong tác chiến, trình độ kỹ, chiến thuật và khả năng hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu của LLVT xã; hoàn thiện việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Diễn tập nội dung sơ cứu thương binh

Nhân dịp này, BCĐ diễn tập thành phố Yên Bái đã khen thưởng cho 3 tập thể và 5 cá nhân hoàn xuất sắc nhiệm vụ trong cuộc diễn tập.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

 

Việt Hà - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)