► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái tổ chức Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 năm 2023

Ngày xuất bản: 27/04/2023 8:16:00 CH

 Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh là một chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước, nhằm thực nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Việc nghiên cứu, học tập, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh là nghĩa vụ và quyền lợi, là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc đối với cán bộ các cấp. Xác định đây là nhiệm vụ tầm quan trọng, trong những năm qua, Thành uỷ, UBND thành phố Yên Bái thường xuyên quan tâm, chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng đảm bảo số lượng và đối tượng theo quy định. 

 

Quang cảnh lễ khai giảng

Thực hiện kế hoạch năm 2023, từ ngày 11/4 đến 27/4/2023, Cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Chính trị thành phố, tổ chức 03 lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho 319 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Tới dự khai giảng, bế giảng các lớp bồi dưỡng có đồng chí Hà Thị Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; Thượng tá Lê Ngọc Sâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực HĐGD QP - AN thành phố; Hoàng Văn Chung - Phó Bí thư đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; các đồng chí trong khung lớp, giảng viên, báo cáo viên.

 

Giảng viên truyền đạt kiến thức Quốc phòng - an ninh gắn với tình hình thực tiễn địa phương

Theo chương trình học tập, các học viên được nghiên cứu, học tập 06 chuyên đề về kiến thức quốc phòng, an ninh theo giáo trình của Bộ Quốc phòng xuất bản năm 2021.

Nội dung học tập được khái quát thành 2 nhóm vấn đề: (1) Đường lối, quan điểm của Đảng về chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; (2) Những vấn đề cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, phòng chống diễn biến hoà bình và nội dung cơ bản của luật quốc phòng - an ninh. Trong quá trình nghiên cứu, trao đổi và tiếp thu kiến thức các chuyên đề, học viên sẽ được cung cấp những thông tin mới về kiến thức Quốc phòng - an ninh gắn với tình hình thực tiễn địa phương.

 

Trao Giấy chứng nhận cho các học viên

Kết thúc 03 lớp bồi dưỡng, 319/319 học viên đều đạt yêu cầu và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận; trong đó có 244 học viên xếp loại khá, giỏi chiếm tỷ lệ 76,5%, có 29 học viên được khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Trong quá trình tổ chức lớp học, đối với ban chỉ đạo, tổ giáo viên và khung lớp: đã khắc phục điều kiện khó khăn để tổ chức lớp bồi dưỡng, hoàn thành nội dung, chương trình kế hoạch đề ra; đội ngũ giảng viên tâm huyết, trách nhiệm, soạn giảng kết hợp lồng ghép thông tin, thời sự, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn liên quan giúp học viên tiếp thu và cập nhật thông tin một cách hệ thống, logic; công tác tổ chức và quản lý lớp học nghiêm túc, chặt chẽ. Việc rà soát và cử đối tượng 4 của các cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng đối tượng theo quy định; thủ trưởng các cơ quan đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về học tập đầy đủ; trong quá trình khóa học, cơ bản học viên đã chấp hành tốt các nội quy, quy định của ban tổ chức lớp học; lớp học đảm bảo an toàn về mọi mặt. Điều đó, góp phần đẩy mạnh công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh toàn dân, phát huy phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang đủ sức mạnh làm nòng cốt cùng toàn dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở trong tình hình mới.

 

Khen thưởng các học viên xuất sắc

Phát biểu giao nhiệm vụ tại các buổi bế giảng lớp học, đồng chí Thượng tá Lê Ngọc Sâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố nhấn mạnh: Khi trở về địa phương, đơn vị công tác, trên cơ sở kiến thức đã học, các học viên cần thường xuyên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nắm chắc tình hình an ninh chính trị, thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn và âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; tiếp tục nghiên cứu, tự xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu, rèn luyện, vận dụng thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

 

Nguyễn Dịu - Trung tâm Chính trị thành phố Yên Bái