► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái thực hiện nghiêm Chỉ thi 35 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày xuất bản: 10/02/2022 12:00:00 SA

 Trong dịp đầu năm mới 2022, thành phố Yên Bái đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng việc tổ chức mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động lễ hội theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, bảo đảm để nhân dân đón tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Nhân dân tự trang hoàng nhà cửa, đường phố đón Xuân

Thành phố tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Nhâm Dần năm 2022. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thành phố đã chỉ đạo tạm dừng tổ chức các lễ hội đầu Xuân 2022 theo tinh thần Chỉ thị số 35 ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Kế hoạch số 03 ngày 05/1/2022 của Ban Tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái về tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022. Thành phố đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, của thành phố, thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời các chủ trương chính sách của Nhà nước, quy định về sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, thị trường, nguồn cung, giá thực phẩm, các mặt hàng bình ổn phục vụ người dân; công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết. Đặc biệt, tích cực tuyên truyền những tấm gương sáng, những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ, đội ngũ y, bác sỹ tuyến đầu trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19; Những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến, Xuân về.

 

Tiểu cảnh tuyên truyền tại nút giao đường Bách Lẫm và đường Nguyễn Thái Học

Qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực phòng trờ tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Nhâm Dần; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, động viên cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 được quan tâm chú trọng; tuyên truyền các nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, hồng kỳ, băng rôn, khẩu hiệu, xe loa lưu động, pa nô, áp phích, màn hình Led…. tại tất cả các cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố trên địa bàn; xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Các đoàn công tác liên ngành tiến hành kiểm tra các hoạt động văn hóa, thông tin và dịch vụ văn hóa thông tin trên địa bàn thành phố trước trong dịp Tết Nguyên đán. Tăng cường công tác quản lý, tổ chức thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động Lễ hội đầu năm; kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh, xử phạt những hành vi tiêu cực, hoạt động mê tín dị đoan, gây mất an ninh trật tự; ký cam kết với 23 đình, đền, chùa trên địa bàn về đảm bảo môi trường văn hóa lành mạnh.

 

Thanh Nghị - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái