► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày xuất bản: 03/09/2021 12:00:00 SA

 Thực hiện Công điện 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2872/BCĐ-VX ngày 24/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; ngày 02/9/2021 UBND thành phố Yên Bái đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố, có trụ sở làm việc tại Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố Yên Bái.

Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra công tác trực kiểm soát lối lên xuống tự phát đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tại xã Âu Lâu (Ảnh: Đức Minh)

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Yên Bái có 24 thành viên là lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thuộc UBND thành phố và 7 thành viên mời tham gia là lãnh đạo MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội thành phố. Trung tâm do Chủ tịch UBND thành phố làm Chỉ huy trưởng, các Phó chủ tịch UBND thành phố làm Phó Chỉ huy trưởng.

Thành phố cũng thành lập Tổ giúp việc cho Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 thành phố gồm 12 thành viên, do Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố làm Tổ trưởng.

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Yên Bái có nhiệm vụ: Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố; tham mưu và trực tiếp chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan, phát sinh trên địa bàn.

Tiếp nhận và chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả các thông tin khẩn cấp về dịch bệnh trên địa bàn và các vấn đề phát sinh trong công tác phòng chống dịch.

Tổng hợp kết quả chỉ đạo và triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, phường, các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao. Thường xuyên nắm bắt, tiếp nhận ý kiến phản ánh, nhữnng khó khăn, vướng mắc của các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, ứng phó với từng cấp độ của dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Ngay sau khi được thành lập, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố đã xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Tổ chức trực 24/7; thường xuyên tổ chức họp giao ban trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy các xã, phường để nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

 

Tiến Bình - Trung tâm TT-VH thành phố Yên Bái