► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022

Ngày xuất bản: 07/02/2022 8:24:00 SA

Năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, năm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây cũng là năm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và đời sống của Nhân dân. Trong bối cảnh đó Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân thành phố đã tập trung lãnh đạo với quyết tâm chính trị cao, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, hoàn thành xuất sắc và toàn diện 33/33 chỉ tiêu, nhiệm vụ (27 chỉ tiêu vượt, 06 chỉ tiêu đạt), được Tỉnh ủy xếp đứng trong nhóm dẫn đầu khối huyện thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy. Nổi bật là: Thu ngân sách đạt kết quả xuất sắc 759 tỷ đồng, vượt 20,8% so với dự toán, đứng trong nhóm dẫn đầu khối huyện, là địa phương đầu tiên trong 7 tỉnh tham gia sớm hoàn thành dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc; đơn vị đầu tiên ra mắt, triển khai Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) và Thẻ điện tử công chức, viên chức. Tỷ lệ giảm nghèo đạt 0,31%, vượt 55% kế hoạch; chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 66,8%, vượt 6,2% kế hoạch; tiếp tục duy trì và giữ vững vị trí đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính; đứng thứ nhất về chỉ số năng lực cạnh tranh (DCCI)... Những kết quả đạt được trong năm 2021 đã tiếp thêm niềm tin, khí thế mới trong toàn Đảng bộ; tạo động lực, nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố trong thời gian tới.

 

Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; Thành ủy Yên Bái xác định phương châm hành động của năm là “Chủ động thích ứng, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”.

Chủ đề năm là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; sớm hoàn thành xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, xứng tầm là trung tâm động lực phát triển kinh tế - văn hóa của tỉnh”.

Trên cơ sở mục tiêu, Đảng bộ thành phố xác định 33 chỉ tiêu chủ yếu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Trong phát triển kinh tế, ưu tiên đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ nhanh, văn minh, chuyên nghiệp, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư phát triển đa dạng các ngành, sản phẩm dịch vụ, từng bước mở rộng thị trường lưu thông tiêu thụ sản phẩm. Quản lý, kiểm soát tốt chất lượng hàng hóa. Tăng cường các hoạt động đầu tư, liên kết phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, tâm linh; phấn đấu thu hút khoảng 100.000 lượt du khách đến địa bàn với doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 77 tỷ đồng. Tập trung phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện môi trường. Hoàn thành san tạo mở rộng mặt bằng cụm công nghiệp Âu Lâu; thực hiện di dời cụm công nghiệp Đầm Hồng; khuyến khích ưu tiên vào công nghiệp chế biến. Chú trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa, gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng đô thị, hướng tới mục tiêu phát triển “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội tại xã Tuy Lộc và xã Minh Bảo. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển đô thị, xây dựng đô thị thông minh; đầu tư, triển khai thực hiện đảm bảo thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II trong năm 2022; Đề án xây dựng 03 xã Tân Thịnh, Giới Phiên, Văn Phú trở thành phường. Siết chặt công tác quản lý đất đai, xây dựng, đánh đổ đất, vận chuyển đất trái phép trên địa bàn.

 

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, chú trọng phát triển văn hóa - thông tin, đẩy mạnh các phong trào thể dục, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Xây dựng, nhân rộng các mô hình: “Trường học hạnh phúc”, “Lớp học hạnh phúc”, “Gia đình hạnh phúc”, “Khu dân cư hạnh phúc”, "thôn, tổ dân phố hạnh phúc", "xã, phường hạnh phúc". Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; chất lượng dịch vụ y tế theo nhu cầu xã hội; triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phấn đấu năm 2022 giảm 93 hộ nghèo.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tuy Lộc, phường Minh Tân, Nguyễn Phúc, Hồng Hà; diễn tập ứng phó bão lụt, tìm kiếm cứu nạn xã Văn Phú.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường về chính trị, tư tưởng, nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức; đặc biệt quan tâm đổi mới công tác cán bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và tăng cường mối quan hệ mật thiết với Nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra năm 2022, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm Thành ủy đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị bám sát kế hoạch để triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất, phấn đấu sớm hoàn thành xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, xứng tầm là đầu tàu, trung tâm động lực phát triển kinh tế - văn hóa của tỉnh.

 

Hà Sinh - Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái