► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái phát động phong trào thi đua yêu nước và triển khai chủ đề năm 2022

Ngày xuất bản: 05/04/2022 11:30:00 SA

 Sáng ngày 05/4/2022, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022; triển khai chủ đề năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trần Phượng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Ngọc Trúc, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuốc khối thi đua thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường; đại diện các tập thể, các nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua năm 2021.

 

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2021, công tác tổ chức phát động các phong trào thi đua được cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở thường xuyên quan tâm thực hiện. Trong năm, UBND thành phố đã phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: “ Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; chủ động phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid -19; nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị gắn với tăng cường kỷ cương trật tự đô thị, hướng tới xây dựng đô thị thông minh; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Chủ tịch UBND thành phố trao tặng danh hiệu cho Tập thể Lao động tiên tiến, Đơn vị tiên tiến

Ngoài ra, thành phố còn triển khai các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề như: Phong tào thi đua đặc biệt “Thành phố Yên Bái đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua, phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; phong trào thi đua “Thành phố Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thành phố Yên Bái thực hiện văn hóa công sở”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”…

 Các phong trào thi đua đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, công tác và học tập, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống trính trị năm 2021.

 

Đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao tặng Giấy khen cho các tập thể

Phát động thi đua năm 2022, đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Năm 2022, UBND thành phố phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: 2022 “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; sớm hoàn thành xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, xứng tầm là trung tâm động lực phát triển kinh tế - văn hóa của tỉnh” tới toàn thể các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong toàn thành phố. Với các nội dung chủ yếu: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Luật Thi đua, khen thưởng. Gắn các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo ra những đột phá, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng phòng, cơ quan, đơn vị, từng địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và các năm tiếp theo.

 

Đồng chí Phùng Tiến Thanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thu đua cơ sở cho các cá nhân

Quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu chủ yếu theo Kế hoạch hành động số 99 của Thành ủy về thực hiện Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.Thi đua đẩy mạnh phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng đô thị và thương mại dịch vụ. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai… Tập trung hoàn thành sớm trước thời hạn một số dự án trọng điểm.

Tiếp tục đẩy mạnh mạnh phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển giáo dục theo hướng mũi nhọn. Xây dựng và triển khai kế hoạch giảm nghèo bền vững, phấn đấu hết năm 2022 trên địa bàn cơ bản không còn hộ nghèo có nhà tạm, nhà dột nát. Phấn đấu hoàn thành 31 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đồng thời thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch trong tình hình mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho Nhân dân.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Chủ tịch UBND thành phố phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính, duy trì chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện của thành phố Yên Bái xếp thứ nhất trong khối huyện, thị xã, thành phố. Tập trung triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Vận hành hiệu quả Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, quyết tâm xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân.

Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh… Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm, tập trung những việc khó phức tạp. có sức lan tỏa lớn, tác động đến nhiều người.Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Phát huy vài trò của các ngành, các cấp, các đoàn thể và các kênh thông tin trong việc phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

 

Anh Đồng Mạnh Linh, Bí thư Thành đoàn Yên Bái phát biểu hưởng ứng phát động phong trào thi đua

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai xây dựng kế hoạch và các tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đến đông đảo đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố, xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” xứng tầm là trung tâm động lực phát triển kinh tế - văn hóa của tỉnh.

Cũng tại hội nghị, UBND thành phố đã triển khai chủ đề năm 2022 và khen thưởng 85 tập thể và 385 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

 

Việt Hà - Vũ Hà (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)