► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Ngày xuất bản: 11/07/2021 2:42:00 CH

 Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7: “Hãy cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái”, thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng với nhiều nội dung phong phú. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2021 của thành phố cũng thay đổi để phù hợp với tình hình và đảm bảo hiệu quả.

 

Cán bộ Trạm Y tế xã Tân Thịnh thực hiện tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân

Nhằm thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng cũng như công tác an toàn phòng chống covid -19, Trung tâm Y tế đã chủ động triển khai các hoạt động, xây dựng kế hoạch thực hiện theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, giáo dục trên hệ thống Đài truyền thanh thành phố, loa phát thanh của xã, phường, trên trang thông tin điện tử, trên mạng xã hội facebook, zalo. Treo băng zôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7. Tư vấn trực tiếp cho bệnh nhân trong hoạt động khám chữa bệnh. Phát huy tối đa hoạt động truyền thông, vận động tại hộ thông qua đội ngũ cộng tác viên y tế - dân số. Do tình hình Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, trung tâm y tế bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống Covid -19 chủ động xây dựng và triển khai các hoạt động đạt kết quả cao nhất. Quá trình tiếp xúc tư vấn đối tượng phải thực hiện nghiêm túc các bước phòng chống dịch theo khuyến cáo “Thông điệp 5k” của Bộ Y tế. Tăng cường công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thông tin tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên.

Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã tổ chức Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới tại xã Minh Bảo với các hoạt động tư vấn và khám sức khỏe miễn phí lồng ghép truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, sức khỏe sinh sản cho các đối tượng.

 

Băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2021 tại Trạm Y tế xã Minh Bảo

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của cấp ủy cơ sở, Kế hoạch hành động của chính quyền các cấp; Tuyên truyền để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, phổ biến pháp luật về việc nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; tăng cường truyền thông về Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân gia đình; tăng cường truyền thông về bình đẳng giới, nêu cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội; tăng cường giáo dục về kỹ năng sống hiệu quả, giáo dục giới tính toàn diện chú trọng bình đẳng giới để trẻ em gái được an toàn và phát triển đầy đủ thể chất và trí tuệ; Định hướng và những vấn đề đặt ra hiện nay đối với công tác DS - KHHGĐ của tỉnh và của địa phương về quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; Kinh nghiệm tổ chức, duy trì phong trào xã, phường, thôn, tổ dân phố không có người sinh con thứ 3 trở lên; gương những gia đình tiêu biểu trong thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ thời gian qua…

Tổ chức hưởng ứng, kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (11/7) hàng năm làm cho mọi người trong cộng đồng nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của sự gia tăng dân số trên toàn cầu. Đối với chúng ta, kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới nhằm nhắc nhở các ngành, các cấp, các đoàn thể, quần chúng nhân dân ra sức thực hiện chính sách dân số, các Chương trình, Đề án, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị Quyết 21 – NQ/TW, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

                                                                                                           

Nguyễn Thanh - Trung tâm Y tế thành phố