► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái đánh giá sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2021

Ngày xuất bản: 17/09/2021 1:24:00 CH

 Sáng ngày 17/9/2021, Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP thành phố đã tổ chức họp đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 2021 cấp huyện. Đồng chí Phùng Tiến Thanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, sản phẩm OCOP thành phố chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự hội nghị còn có các thành viên trong Hội đồng, chủ thể các sản phẩm được đánh giá, chấm điểm.

 

Đại diện HTX Nông nghiệp Minh Bảo trình bày, giới thiệu về sản phẩm

Nhằm thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030”, thành phố đã triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Yên Bái năm 2021. Với mục đích triển khai đồng bồ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đảm bảo tiến độ và hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ các tổ chức kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị và phát triển bền vững góp phần thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “kinh tế và tổ chức sản xuất” trong xây dựng nông thôn mới. Củng cố, nâng cấp, định hướng phát triển các sản phẩm tham gia chương trình OCOP; quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã đã chủ động lồng ghép hoạt động triển khai Chương trình OCOP theo chức năng của ngành, lĩnh vực quản lý, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

 

Sản phẩm chè Bát Tiên và mộc nhĩ khô Minh Bảo

Tại hội nghị, có 02 sản phẩm tham gia đánh giá, chấm điểm OCOP hạng 3 sao gồm: Sản phẩm chè Bát Tiên Minh Bảo, sản phẩm mộc nhĩ khô Minh Bảo. Sau khi chủ thể trình bày, giới thiệu về sản phẩm, các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá, các sản phẩm cụ thể, chính xác theo các tiêu chí của sản phẩm OCOP như: Sản phẩm có nguồn gốc, có nhãn mác; an toàn vệ sinh thực phẩm; có sự tham gia của cộng đồng; thị trường tiêu thụ ổn định có tiềm năng mở rộng; gia tăng giá trị kinh tế…

 

Lãnh đạo phòng Kinh tế thành phố phát biểu ý kiến

 

Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố năm 2021 sẽ được hoàn thiện hồ sơ để chuyển Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh làm căn cứ xét duyệt và cấp sao cho sản phẩm. Được biết, đến nay thành phố đã có 7 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 3 sao.

 

Việt Hà - Vũ Hà (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)