► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái đánh giá các công trình, phần việc

Ngày xuất bản: 19/03/2022 3:46:00 CH

Ngày 18/3/2022, đoàn công tác của thành phố Yên Bái do đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố là trưởng đoàn tới đánh giá các công trình, phần việc do các xã, phường triển khai thực hiện năm 2021.

 

Đoàn công tác của thành phố Yên Bái kiểm tra tại cơ sở

Đoàn công tác của thành phố Yên Bái tiến hành đánh giá tổng thể các công trình, phần việc ở các địa phương trên địa bàn thành phố. Việc đánh giá căn cứ 7 nội dung, tiêu chí chấm, với tối đa thang điểm 100. Trong đó: chú trọng đánh giá hàng đầu về vai trò lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền các xã, phường. Yếu tố huy động nội lực, huy động nguồn xã hội hóa hợp pháp là nội dung được quan tâm đánh giá tối đa 40 điểm, trong thang điểm tổng thể 100 điểm. Qua kiểm tra, đánh giá, thay mặt đoàn công tác đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế mà các công trình, phần việc do đảng ủy các xã, phường đã triển khai thực hiện trong năm vừa qua. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cũng biểu dương những nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể đặc biệt là sự tham gia đóng góp của nhân dân nhiều thôn, tổ dân phố. Đồng thời cũng chỉ rõ những giải pháp, cách thức để khắc phục những tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đó khẩn trương hoàn thiện những hạng mục còn thiếu, yếu, nâng cao chất lượng các công trình, phần việc để tăng tính hiệu quả, thiết thực, có ý nghĩa lâu dài. Đồng thời, các địa phương cần tính toán phương án để xây dựng các công trình, phần việc tiếp theo có ý nghĩa thiết, góp phần nâng cao đời sống nhân dân về mọi mặt.  

 

Đoàn công tác của thành phố Yên Bái kiểm tra tại cơ sở

Công trình, phần việc đủ điều kiện xét khen thưởng lần này phải đạt từ 70 điểm trở lên và không có tiêu chí nào không đạt điểm; giải nhất đạt từ 90 điểm trở lên và sẽ lựa chọn số lượng, cơ cấu giải thưởng từ cao xuống thấp theo Kế hoạch số 114 ngày 10/3/2022 của Thành ủy Yên Bái.

 

Thanh Nghị -  Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái