► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái có 6 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP hạng 03 sao

Ngày xuất bản: 17/12/2020 1:48:00 CH

 Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030. Thành phố đã phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị để triển khai về Chương trình OCOP cho tất cả các xã, phường, các cơ quan, đơn vị liên quan và các tổ chức sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện.

 

Miến đao Giới Phiên là sản phẩm đầu tiên được công nhận sản phẩm OCOP đầu tiên của thành phố.

Đăng tải các tin, bài viết về triển khai Chương trình OCOP để tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Chương trình OCOP. Giai đoạn 2019-2020, thành phố đã tổ chức 02 lớp tập huấn triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn cho 40 cán bộ thực hiện Chương trình và trên 30 doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể về mục tiêu chương trình OCOP. Thành phố đã hỗ trợ nguồn kinh phí cho các đơn vị phát triển, quảng bá sản phẩm, in tem sản phẩm OCOP.  Đến nay thành phố đã có 6 sản phẩm được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận sản phẩm OCOP hạng 03 sao: gồm sản phẩm Miến đao Giới Phiên của Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh miến đao Giới Phiên. Sản phẩm Dưa lê Âu Lâu, Dưa chuột Văn Phú; Rau cải ngọt Tuy Lộc; chanh tứ thời Văn Phú và sản phẩm mật ong đa hoa tự nhiên của Hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo. Sau khi được công nhận sản phẩm OCOP, các đơn vị đã tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại để giới thiệu, trưng bày sản phẩm trong các siêu thị, Hội chợ, Hội nghị lớn trong và ngoài tỉnh, bước đầu đã quảng bá được sản phẩm đặc trưng của thành phố đến với người tiêu dùng. Thời gian tới, thành phố tiếp tục chú trọng xây dựng hệ thống quản lý, điều hành và nâng cao năng lực quản lý, thực hiện Chương trình OCOP; tuyên truyền, tập huấn về Chương trình OCOP cho các địa phương, đơn vị; hướng dẫn hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất; lồng ghép các chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP; Xây dựng các điểm trưng bày, giới thiệu, bán các sản phẩm OCOP của thành phố và của tỉnh, nhằm đưa các sản phẩm OCOP thành phố

 

Lê Hương - Trung tâm TT-VH thành phố