► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái có 10.735 lượt người tham gia thi cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày xuất bản: 16/07/2021 10:26:00 SA

 Từ ngày 14/6-12/7/2021, Thành ủy Yên Bái đã tổ chức cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên Website Bản tin Đảng bộ thành phố Yên Bái.

 

Nhân dân phường Nguyễn Thái Học ngiên cứu tài liệu phục vụ thi trắc nghiệm

Ngay sau khi triển khai kế hoạch tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của cuộc thi, Các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố Yên Bái đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng tham gia Cuộc thi bằng nhiều hình thức như: Thông qua các cuộc họp Ban Chấp hành, chi bộ, đoàn thể, cơ quan; thông qua nhóm Zalo của tổ dân phố. Một số cấp ủy đã rất quan tâm, sát sao trong chỉ đạo, trong tuyên truyền, hướng dẫn cách thức tham gia cuộc thi; số lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia khá đông. Kết quả sau 1 tháng triển khai, thành phố có 10.735 lượt người tham gia thi với 42.939 lượt thi. Số lượt người tham gia thi đạt từ 17 đến 20 điểm là 22.314, trong đó có 5.008 người dự thi trả lời đúng cả 20 câu hỏi. Nhiều người hoàn thành bài thi với thời gian rất ngắn, nhanh nhất là 37 giây. Nhiều người dự đoán gần chính xác số người tham gia dự thi. Theo kết quả, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải nhất tập thể cho tập thể có nhiều cá nhân đạt giải và đạt giải cao trong các tuần thi; Trao hai giải nhì, 4 giải ba và 4 giải khuyến khích trên cơ sở bình xét các tập thể có các cá nhân tham gia trong các tuần thi.

 

Cán bộ phường Nguyễn Phúc tham gia thi

Thông qua cuộc thi đã đạt được mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Là hình thức tuyên truyền hiệu quả, thiết thực, người dự thi nhận thức sâu sắc và thấm nhuần quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và các chủ trương, định hướng trên từng lĩnh vực, tạo thành phong trào sôi nổi trong cơ quan, đơn vị. Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và của địa phương.

 

Kim Thúy - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)