► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái chấm điểm các công trình, phần việc

Ngày xuất bản: 16/03/2022 10:26:00 SA

Chiều ngày 15/3/2022, đoàn công tác của thành phố Yên Bái do đồng chí Đỗ Minh Huấn - Ủy viên BTV - Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố là trưởng đoàn tới kiểm tra, chấm điểm các công trình, phần việc năm 2021.

 

Kiểm tra công trình của phường Minh Tân

Đoàn công tác của thành phố Yên Bái tiến hành kiểm tra, đánh giá các công trình, phần việc ở 7 địa phương, bao gồm: Các phường Yên Ninh, Đồng Tâm, Minh Tân, Yên Thịnh và ở các xã Minh Bảo, Tân Thịnh, Văn Phú. Việc đánh giá căn cứ 7 nội dung, tiêu chí chấm, với tối đa thang điểm 100. Trong đó: Các công trình, phần việc phải có quy mô đầu tư tối thiểu là 500 triệu đồng, cứ thêm 250 triệu đồng được cộng thêm 2 điểm, nhưng không quá 10 điểm.

 

Kiểm tra công trình của xã Minh Bảo

Tiến độ triển khai công trình, phần việc đảm bảo theo kế hoạch đạt tối đa 5 điểm. Công trình có tổng kinh phí xã hội hóa đạt tối thiểu 10% tổng mức đầu tư đạt 20 điểm, cứ thêm 5% cộng thêm 2 điểm, nhưng tối đa không quá 40 điểm. Ý nghĩa, hiệu quả phục vụ nhân dân và tính nhân rộng của mô hình, phần việc, lâu dài, bền vững tối đa đạt 25 điểm.

 

Kiểm tra công trình của phường Yên Ninh

Nội dung chất lượng, tính thẩm mỹ cao, tạo dấu ấn mỹ quan đô thị, xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới tối đa đạt 10 điểm. Vai trò, dấu ấn của cấp ủy, chính quyền đối với các công trình, phần việc tối đa đạt 5 điểm. Việc sử dụng nguồn vốn đảm bảo các quy trình, thủ tục, hồ sơ theo quy định của Nhà nước tối đa đạt 5 điểm. Công trình, phần việc đủ điều kiện xét thưởng phải đạt từ 70 điểm trở lên và không có tiêu chí nào không đạt điểm; giải nhất đạt từ 90 điểm trở lên và sẽ lựa chọn số lượng, cơ cấu giải thưởng từ cao xuống thấp theo Kế hoạch số 114 ngày 10/3/2022 của Thành ủy Yên Bái.

 

Thanh Nghị - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái