► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 23,7%

Ngày xuất bản: 09/07/2022 11:01:00 SA

 Lĩnh vực thương mại - dịch vụ trên địa bàn thành phố Yên Bái tiếp tục được duy trì, phát triển ổn định thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

 

Gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP của thành phố Yên Bái  và các địa phương khác trong tỉnh

Trong năm 2022, nhiều hoạt động dịch vụ trên địa bàn thành phố Yên Bái có bước khởi sắc tích cực sau dịch bệnh, nhất là dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải. Đồng thời, thành phố chỉ đạo đưa vào vận hành, duy trì hàng tuần các hoạt động kinh doanh thương mại, vui chơi, văn hóa văn nghệ tại tuyến phố đi bộ Lý Đạo Thành, phường Nguyễn Thái Học và tuyến phố Hào Gia, phường Đồng Tâm từ 30/4/2022; xây dựng phương án di chuyển chợ Hồng Hà. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển thương mại – dịch vụ. Nhờ vậy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022 đạt 8.272 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước và bằng 50,1% kế hoạch năm. Giá trị hàng hoá xuất khẩu trên địa bàn đạt 57 triệu USD, tăng 62,6% so với cùng kỳ năm trước, bằng 61% kế hoạch năm. Số lượt khách du lịch đến thành phố đạt 82.650 lượt, bằng 82,7% kế hoạch; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 61,33 tỷ đồng, bằng 79,6% kế hoạch.

Thành phố Yên Bái cũng đang quan tâm đầu tư hoàn thin h tng thương mi dch v, ưu tiên b trí các qu đất để mi gi đầu tư nhm phát trin nhanh, đa dng các sn phẩm thương mi, dch v theo hướng văn minh, hin đại. Đẩy mnh phát trin thương mi điện t, tiếp tc phi hp vi các ngân hàng thương mi m rng thanh toán không dùng tin mt. Tập trung nghiên cứu xây dựng kế hoạch để triển khai theo lộ trình việc di dời các chợ dân sinh chật, hẹp, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị như: chợ Yên Thịnh, chợ Đồng Tâm, chợ Nguyễn Thái Học, chợ Hồng Hà... Xây dựng gian hàng giới thiệu, bán sản phẩm OCOP của thành phố, của tỉnh tại chợ Bến Đò mới thuộc xã Giới Phiên, tại Chợ Yên Thịnh. Thành phố Yên Bái phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn năm 2022 đạt 16.500 tỷ đồng. Tăng cường các hoạt động đầu tư, liên kết phát triển du lịch giữa thành phố và các huyện, thị trong tỉnh để khai thác các tiềm năng du lịch; phát huy tốt các khu vui chơi hiện có đáp ứng nhu cầu của nhân dân và khách du lịch, phấn đấu năm 2022 thu hút trên 100.000 lượt du khách tới thành phố, với doanh thu từ hoạt động dịch vụ đạt trên 77 tỷ đồng.

 

Thanh Nghị - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái