► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái: Tích cực chuẩn bị cho ngày hội toàn dân

Ngày xuất bản: 24/03/2021 4:25:00 CH

 Những ngày này, cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến các xã, phường đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo kế hoạch đề ra. Để đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

 

Ông Trần Phượng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBBC thành phố đang trao đổi với các thành viên Tổ giúp việc UBBC thành phố về công tác bầu cử

Cùng với các xã, phường khác trên địa bàn thành phố Yên Bái, những ngày này phường Hợp Minh đang tích cực triển khai các bước thực hiện công tác bầu cử theo đúng tiến độ. Đảng ủy phường đã triển khai kế hoạch công tác bầu cử tới các chi bộ, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Ông Đỗ Mạnh Thường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBBC phường Hợp Minh trao đổi: Căn cứ vào Luật và các hướng dẫn, kế hoạch của Thành ủy, UBBC thành phố, phường Hợp Minh đã triển khai công tác chỉ đạo thực hiện cuộc bầu cử đảm bảo các mốc thời gian theo quy định. . Đồng thời thành lập Ban chỉ đạo, UBND phường cũng thành lập Ủy ban bầu cử gồm 11 thành viên, thành lập các tiểu ban giúp việc cho UBBC; hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, lập danh sách sơ bộ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo và UBBC phường về công tác bầu cử, 16/16 tổ chức, cơ quan, đơn vị, tổ dân phố đã hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường. Hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND phường. UBBC phường cũng đã ấn định, công bố 05 đơn vị bầu cử, thành lập 05 Ban bầu cử với 41 thành viên. Tiến hành tổ chức rà soát, lập danh sách cử tri. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, phát động các phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đến nhân dân. Ông Nguyễn Văn Dần-  Bí thư chi bộ- Trưởng Ban công tác mặt trận, tổ dân phố số 5 phường Hợp Minh cho biết: Chúng tôi đã triển khai các kế hoạch, nội dung của công tác bầu cử đến chi bộ, Ban công tác mặt trận, các ngành đoàn thể và nhân dân trong tổ dân phố. Để mọi người hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tích cực tham gia bầu cử. Đồng thời  phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội để chào mừng cuộc bầu cử, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Thành ủy đã ban hành kế hoạch về lãnh đạo cuộc bầu cử.Thành lập Ban chỉ đạo gồm 15 thành viên, Ủy ban bầu cử 15 thành viên và thành lập các tổ giúp việc cho UBBC thành phố. Ấn định công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, UBBC thành phố và các xã, phường đã hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố và xã, phường đúng theo quy định hướng dẫn.Tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ, những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 là 60 đại biểu.Trong đó tỷ lệ nữ chiếm 53,33%; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) chiếm 30%; ngoài đảng chiếm 8,33%; tái cử chiếm 16,67%. Ông Trần Phượng - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBBC thành phố trao đổi: “Để cuộc bầu cử thực sự thành công, trong thời gian tới, UBBC thành phố sẽ tập trung triển khai vào các nhiệm vụ  theo quy định của Luật, ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, UBMTTQ thành phố sẽ tổng hợp toàn bộ danh sách ứng cử viên, tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. UBBC thành phố, UBMTTQ thành phố ban hành văn bản hướng dẫn cơ sở thực hiện theo đúng quy trình. Lập danh sách cử tri của các xã, phường đảm bảo đầy đủ, chính xác, không bỏ sót.Thành phố cũng đề nghị phường, xã thành lập tổ bầu cử trên cơ sở quy định, đến nay qua rà soát, thành lập tổ bầu cử, dự kiến sẽ có 129 tổ bầu cử, được tổ chức ở 129 khu vực bỏ phiếu toàn thành phố.”

Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác bầu cử, MTTQ thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bầu cử, cụ thể hóa nội dung, tiến trình cần thực hiện trong công tác bầu cử; ban hành hướng dẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử; kế hoạch kiểm tra giám sát của MTTQ trong công tác bầu cử, đảm bảo đúng quy trình. Tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và hiệp thương lần thứ hai, đảm bảo thời gian theo sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Phát động phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nhất là những nội dung về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí, quyền lợi của Nhân dân vào Quốc hội và HĐND các cấp. Từ đó nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác tham gia bầu cử. Ông Đỗ Minh Huấn - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thành phố cho biết:  “Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, MTTQ thành phố sẽ tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn cho các tổ chức đơn vị, xã, phường để tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phong trào thi đua về công tác bầu cử, gắn với sản phẩm công trình, phần việc cụ thể tại mỗi xã, phường. Đặc biệt là hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoàn thành sân chơi, bãi tập, các tuyến đường hoa…Chúng tôi sẽ tập trung tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ ba để chốt danh sách người ứng cử đảm bảo theo quy định. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác bầu cử tại các địa phương. Để công tác bầu cử diễn ra thực sự dân chủ, công khai, đúng quy định.”

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Yên Bái sẽ diễn ra thành công, an toàn hiệu quả và thực sự là ngày hội của toàn dân.

 

Việt Hà - Vũ Hà (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)