► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái: Thành lập Tổ hỗ trợ trực tuyến hướng dẫn thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Ngày xuất bản: 25/11/2022 8:22:00 SA

Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái vừa triển khai Quyết định số 4232/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ hỗ trợ trực tuyến hướng dẫn thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai và thiết lập đường dây nóng hỗ trợ trực tuyến người dân trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố Yên Bái.

 

Đường dây nóng hỗ trợ trực tuyến người dân trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố Yên Bái

Nội dung Quyết định có 3 điểu khoản, trong đó: Điều 1 quyết định thành lập Tổ hỗ trợ trực tuyến hướng dẫn thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai và thành lập đường dây nóng hỗ trợ trực tuyến người dân trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố Yên Bái, gồm 5 thành viên, do ông Trần Việt Dũng - Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái là tổ trưởng. Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố là 2 Tổ phó, 2 Viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố là Tổ viên. Thiết lập đường dây nóng hỗ trợ trực tuyến với người dân trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố Yên Bái theo số điện thoại hotline: 0838.020.021.

Điều 2 quy định trách nhiệm của Tổ hỗ trợ trực tuyến hướng dẫn thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai cụ thể như sau: Có trách nhiệm hướng dẫn người dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố thông qua đường dây nóng trực tuyến thành lập tại Điều 1 Quyết định này, đảm bảo giải đáp kịp thời các thắc mắc, kiến nghị của người dân liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Yên Bái. Giao Tổ phó Tổ hỗ trợ là Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố làm đầu mối tham mưu cho Tổ trưởng Tổ hỗ trợ, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo các Tổ viên Tố hỗ trợ trực tiếp giải đáp kịp thời các thắc mắc, kiến nghị của người dân liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Yên Bái thông qua số điện thoại hotline: 0838.020.021 tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo đúng quy định của Pháp luật. Giao các Tổ viên Tổ hỗ trợ trực tiếp giải đáp kịp thời các thắc mắc, kiến nghị của người dân liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Yên Bái thông qua đường dây nóng trực tuyến thành lập tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo đúng quy định của Pháp luật. Điều 3 quy định về hiệu lực của Quyết định, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

 Chi tiết Quyết định 4232 tại đây

Thanh Nghị - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái