► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái: Tập huấn công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Ngày xuất bản: 30/09/2021 8:48:00 SA

 Chiều ngày 29/9/2021, Thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022.

 

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Tham gia Hội nghị là toàn thể thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự của 15 xã, phường. Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được nắm bắt 4 nội dung cơ bản. Bao gồm: Quy trình trong tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục và trách nhiệm trong công tác xét duyệt về tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân phục vụ trong quân đội. Quy trình xử phạt về hành vi vi phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Công tác sơ tuyển, khám sức khỏe quân sự và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bàn giao cho các đơn vị Quân đội các tiêu chuẩn về tuổi đời, chính trị, văn hóa, sức khỏe, việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ thực hiện theo Luật nghĩa vụ quân sự; Thông tư số 148, ngày 4/10/2018 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và các quy định hiện hành. Tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thực hiện theo Luật công an nhân dân; Nghị định số 70, ngày 23/8/2019 của Chính phủ và các văn bản hiện hành. Ngoài ra, các đại biểu cũng được nắm bắt tình hình thời sự có liên quan. Năm 2022, thành phố Yên Bái dự kiến được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 85 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 30 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Thành phố đang thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

 

Thanh Nghị - Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái