► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái: Phấn đấu dẫn đầu về Chỉ số CCHC trong khối huyện, thị xã, thành phố

Ngày xuất bản: 23/07/2021 5:51:00 SA

 Chiều ngày 22/7/2021, UBND thành phố đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số CCHC năm 2020, công bố kết quả chỉ số CCHC các xã, phường năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Cảnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Đồng Chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố trao Giấy khen cho các tập thể xuất sắc

Theo Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số CCHC áp dụng đối với UBND huyện, thị xã, thành phố năm 2020 được cấu trúc thành 8 lĩnh vực gồm 36 tiêu chí và 50 tiêu chí thành phần, 5 mẫu phiếu đánh giá 6 nội dung thông qua điều tra xã hội học. Kết quả xác định Chỉ số CCHC thành phố năm 2020 tổng số đạt 91,41 điểm, xếp thứ nhất trong khối huyện, thị xã, thành phố. Trong đó chấm điểm qua tài liệu kiểm chứng đạt 67,23/75 điểm, xếp thứ nhất; điểm đánh giá qua điều tra xã hội học đạt 24,18/25 điểm, xếp thứ 5.

Năm 2020, là năm đầu tiên UBND thành phố thực hiện chấm điểm chỉ số CCHC đối với cấp xã. UBND các xã, phường đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể, sáng tạo để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC được giao, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn. Theo công bố kết quả Chỉ số CCHC cấp xã của thành phố đối với 15 xã, phường năm 2020, phường Nguyễn Phúc xếp thứ nhất, đạt 89,40 điểm; điểm trung bình của 15 xã, phường đạt 84,08 điểm.

Bên cạnh kết quả đạt được thì trong công tác CCHC ở thành phố vẫn còn những tồn tại hạn chế, như trình độ và thói quen để tiếp cận và sử dụng dịch vụ hành chính công của doanh nghiệp và người dân còn thấp; sự phối hợp giải quyết các TTHC giữa các cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa nghiêm túc; công tác CCHC ở một số xã, phường, phòng, ban còn chưa tạo bước chuyển biến…

Trên cơ sở đánh giá, phân tích những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp cải thiện nâng cao Chỉ số CCHC của thành phố và các xã, phường trong năm 2021. Trong đó tập trung vào các giải pháp như nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành CCHC, cải cách công vụ, cải cách tổ chức bộ máy; cải cách tài chính công; triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử. Tiếp tục nâng cao kết quả hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố và xã, phường. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện dịch vụ hành chính công mức độ 3,4; nâng cao chất lượng tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính… đảm bảo không có hồ sơ quá hạn.

 

Các cá nhân xuất sắc nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Căn cứ vào kết quả phân tích, chỉ số CCHC năm 2020 của thành phố, các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường khẩn trương rà soát,  kiểm tra, đối chiếu lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí  thành phần bị trừ điểm, đạt điểm thấp để xác định nguyên nhân, tồn tại, hạn chế thuộc chức năng của đơn vị mình đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục, góp phần cải thiện nâng cao Chỉ số CCHC của thành phố Yên Bái trong năm 2021 và những năm tiếp theo. UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch CCHC năm 2021 của thành phố; thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá và Bộ tiêu chí đánh giá CCHC hàng năm áp dụng đối với UBND các xã, phường; thực hiện đánh giá xếp loại chấm điểm hàng quý đối với cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo đúng quy định; đăng ký và triển khai thực hiện ít nhất một mô hình sáng kiến về cách làm hay, cách làm mới trong CCCH. Phấn đấu năm 2021, thành phố tiếp tục duy trì dẫn đầu trong khối huyện, thị xã, thành phố về xếp hạng Chỉ số CCHC.

Nhân dịp này, UBND thành phố đã biểu dương và khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2020.

 

Việt Hà - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)