► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái: Hoàn thành giai đoạn 1 cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Ngày xuất bản: 17/06/2021 8:56:00 SA

 Từ ngày 01/3-30/5/2021, thành phố Yên Bái đã tiến hành triển khai giai đoạn 1 của Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố đã hoàn thành giai đoạn 1, sớm hơn 02 ngày so với kế hoạch.

 

 

Công chức Chi cục Thống kê thành phố kiểm tra thông tin kê khai của các doanh nghiệp. sửa

Kết quả khối hành chính, sự nghiệp, hiệp hội với 77 đơn vị gồm: Cơ sở hành chính 35 đơn vị, sự nghiệp 40 đơn vị, hiệp hội 02 đơn vị. Đối với khối doanh nghiệp với khối lượng doanh nghiệp phải kê khai nhiều chiếm tới gần 42% trong tổng số toàn tỉnh. Thành phố đã hoàn thành kê khai 1.455 doanh nghiệp (gồm doanh nghiệp đang hoạt động, tạm ngừng hoạt động, chờ giải thể, giải thể phá sản, đang tồng tại không hoạt động), trong đó có 838 doanh nghiệp đang hoạt động và tạm ngừng hoạt động. Phần Ban Chỉ đạo thành phố đã hoàn thành kê khai được 1.023 doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch và về sớm 02 ngày so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh đề ra, trong số này có 575 doanh nghiệp đang hoạt động và tạm ngường hoạt động. Số doanh nghiệp còn lại do Ban Chỉ đạo tỉnh trực tiếp tiến hành điều tra tại 4 xã, phường của thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện, Chi Cục Thống kê cũng đã phối hợp với Chi cục Thuế thành phố rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp hoàn thành kê khai theo quy định.

Ngay sau khi hoàn thành giai đoạn 1 của cuộc Tổng điều tra, thành phố Yên Bái đã tích cực chuẩn bị cho giai đoạn 2, tiến hành điều tra các sơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng từ ngày 1/7. Qua rà soát, tính đến ngày 05/6/2021, trên địa bàn thành phố có 9.311 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, giảm 1,75%, giảm 166 cơ sở so với năm 2020. Công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra giai đoạn 2 được chuẩn bị kỹ lưỡng từ tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên, tổ trưởng, công tác tuyên truyền và điều tra thu thập thông tin tại cơ sở. Tăng số lượng lớp tập huấn cho điều tra viên, tổ tưởng đảm bảo khoảng cách phòng chống dịch theo quy định; tuyển chọn điều tra viên có và sử dụng thành thạo phầm mềm Android trên điện thoại thông minh, máy tính bảng; tăng số lượng điều tra viên và phân quyền cho điều tra viên; cho phép vận dụng linh hoạt điều tra thu thập thông tin gián tiếp qua điện thoại, email, mạng xã hội.... Phấn đấu hoàn thành cuộc Tổng điều tra trước ngày 25/7/2021 theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo thành phố.

 

Việt Hà - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái