► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 83,6%

Ngày xuất bản: 30/08/2021 1:54:00 CH

 Thành phố Yên Bái đang huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, phấn đấu sớm được công nhận là đô thị loại 2.

 

Các công trình, dự án từ nguồn đầu tư công trên địa bàn thành phố Yên Bái đang được đẩy nhanh tiến độ

Trong 8 tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố Yên Bái đạt 3.075 tỷ đồng, bằng 55,9% kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành xây dựng trên địa bàn đạt 1.560 tỷ đồng. Thành phố đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2021. Trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công 52 công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, gồm: 13 công trình chuyển tiếp; 39 công trình khởi công mới. Tình hình giải ngân đến 18/8/2021 đạt trên 213 tỷ đồng kế hoạch vốn đã bố trí, đạt 68,8% kế hoạch giao. Nếu loại trừ gần 55 tỷ đồng vốn vay nước ngoài chưa được nhận, thì tỷ lệ giải ngân đạt 83,6% vốn thực nhận. Các công trình, dự án đầu tư xây dựng đều dựa trên cơ sở Quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã được phê duyệt. Thành phố cũng đã hoàn thành xong quy hoạch phân khu của 4 phường, gồm: Minh Tân, Yên Ninh, Hồng Hà, Nguyễn Thái Học. Quy hoạch các dự án khu đô thị tại các xã, phường  và hiện đang tiếp tục chỉ đạo lập, hoàn thiện quy hoạch phân khu 07 xã, phường.

Những tháng còn lại của năm 2021, thành phố Yên Bái tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ bản gắn với kịp thời giải ngân các nguồn vốn theo quy định, phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn thực nhận xong trước ngày 15/12/2021. Tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển đô thị, xây dựng đô thị thông minh. Đầu tư hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II với định hướng đô thị xanh, bản sắc, hạnh phúc. Đồng thời phối hợp với VNPT Yên Bái nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin nhằm từng bước triển khai chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh. Năm 2021, thành phố Yên Bái phấn đấu tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 5.500 tỷ đồng.

 

Thanh Nghị - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái