► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,3%

Ngày xuất bản: 13/10/2022 6:32:00 SA

Thành phố Yên Bái đang tập trung định hướng phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo hướng giá trị kinh tế cao, thân thiện với môi trường.

 

Lãnh đạo Liên đoàn lao động thành phố Yên Bái thăm hỏi người lao động tại Công ty Cổ phần kinh doanh chế biến lâm sản xuất khẩu Yên Bái

Trong năm 2022, thành phố đã chỉ đạo triển khai dự án mở rộng cụm công nghiệp Âu Lâu lên 70ha; xây dựng Kế hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời tổ chức làm việc với các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp Âu Lâu, tập trung phối hợp tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án của các doanh nghiệp đầu tư vào Cụm công nghiệp Âu Lâu. Thành phố tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp năm 2022 và ra mắt Hội doanh nghiệp thành phố; phối hợp với VietinBank Yên Bái xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố năm 2022. Nhờ vậy, giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn đạt 3.623,2 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, bằng 84,3% kế hoạch tỉnh giao năm 2022 và bằng 78,8% kế hoạch thành phố phấn đấu.

Trong thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục quan tâm sát sao, tập trung thúc đẩy công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, các chính sách khuyến khích đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển gắn với giải quyết việc làm, từng bước chuyển đổi nghề nghiệp, sắp xếp dân cư nông thôn trong quá trình đô thị hóa. Đồng thời khuyến khích thành lập mới doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, từ đó có giải pháp duy trì, đảm bảo hiệu quả hoạt động sau thành lập. Thành phố đầu tư mở rộng Cụm công nghiệp Âu Lâu tối đa lên 75 ha để thu hút đầu tư, đảm bảo mặt bằng cho các dự án. Thành phố phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn năm 2022 đạt 4.600 tỷ đồng; thành lập 120 doanh nghiệp.

 

Thanh Nghị - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái