► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái: Giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 680,5 tỷ đồng

Ngày xuất bản: 24/02/2021 4:33:00 CH

 Trong tháng 2 đầu năm 2021, thành phố Yên Bái tiếp tục triển khai nhiệm vụ kép vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Đến thời điểm hiện tại thành phố chưa có trường hợp nào nhiễm dịch bệnh Covid-19.

 

Day chuyền bóc gỗ rừng trồng ở xã Minh Bảo

Tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố 2 tháng đầu năm 2021 diễn biến ổn định so với cùng kỳ năm trước, trên địa bàn không có tình trạng công nhân bỏ việc sau nghỉ Tết. Thành phố tiếp tục hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư vào Cụm công nghiệp Âu Lâu.  Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tháng 2/2021 đạt 217,3 tỷ đồng, lỹ kế 2 tháng đầu năm 2021 đạt 680,5 tỷ đồng, tăng 28,94% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 16,9% kế hoạch của tỉnh và bằng 13,6% kế hoạch của thành phố. Phần thành phố quản lý đạt 435,1 tỷ đồng, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 12,9% kế hoạch của thành phố.

Trong thời gian tới, thành phố Yên Bái thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích, mời gọi, thu hút các nhà đầu tư tham gia phát triển, chú trọng thu hút đầu tư công nghiệp chế biến, chế tạo các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao. Tiếp tục thực hiện mở rộng cụm công nghiệp Âu Lâu. Khuyến khích thành lập mới doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, đồng thời có giải pháp duy trì, đảm bảo hiệu quả hoạt động sau thành lập.

 

Thanh Nghị - Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái