► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thành phố Yên Bái: 50 cán bộ, công chức tập huấn thực hiện báo cáo trên Hệ thống Thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Ngày xuất bản: 12/09/2021 2:19:00 CH

 Chiều ngày 11/9/2021, thành phố Yên Bái đã tổ chức Lớp Tập huấn hướng dẫn các bước thực hiện báo cáo trên Hệ thống Thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ cho lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban chuyên môn thành phố và lãnh đạo UBND và cán bộ thuộc bộ phận phục vụ hành chính công các xã, phường.

 

Đại diện các đơn vị hướng dẫn học viên tham gia tập huấn

Tại lớp tập huấn lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban chuyên môn thành phố và 15 xã, phường đã được hướng dẫn các bước thực hiện báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của văn phòng Chính phủ bao gồm cách đăng nhập hệ thống; thao tác dành cho cán bộ nhập liệu của xã và phòng ban; thao tác dành cho người gửi báo cáo; thao tác dành cho lãnh đạo xã và lãnh đạo phòng ban duyệt báo cáo; cách tìm kiếm báo cáo; thu hồi báo cáo trong trường hợp nhập số liệu sai đối với cán bộ nhập liệu đã gửi báo cáo lên đơn vị cấp trên. Nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn về 3 chế độ báo cáo định kỳ của theo quy định tại Thông tư số 01/2020 của Văn phòng Chính phủ nhằm đảm bảo tính kịp thời, thuận tiện, chính xác, trách nhiệm trong thực hiện chế độ báo cáo. Cụ thể 3 loại báo cáo, bao gồm: Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Báo cáo việc tổ chức các cuộc họp theo Quyết định số 45/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ họp trong quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo Quyết định số 28/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và các quy định liên quan.

 

Lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban tham gia tập huấn

Các học viên đã được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Viễn thông Yên Bái truyền đạt các thông tin tổng quan về phần mềm như: Quy trình thực hiện chế độ báo cáo trên hệ thống, các nhóm quyền cơ bản trên hệ thống, chức năng chính phục vụ công tác báo cáo và được hướng dẫn thực hành trực tiếp trên máy tính. Bên cạnh đó các cán bộ tham gia lớp tập huấn còn được trao đổi, giải đáp một số khó khăn vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ.

 

Lãnh đạo, công chức các xã, phường tham gia tập huấn

Thông qua tập huấn giúp cho các học viên nắm bắt các kiến thức, kỹ năng, thao tác cơ bản về việc tổng hợp báo cáo, xử lý, phân tích số liệu đáp ứng cho công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng biểu mẫu báo cáo tổng hợp dữ liệu theo chức năng nhiệm vụ giao. Gửi nhận số liệu theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền. Góp phần giảm thời gian, tăng độ chính xác, tạo sự đồng bộ, thống nhất về dữ liệu, số liệu báo cáo. Hệ thống còn tích hợp liên thông với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ giúp cho việc tổng hợp báo cáo được thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Từ đó thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao chỉ số cải cách hành chính.

 

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)