► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng Chi bộ kiểu mẫu tại Chi bộ Tổ dân phố số 4, phường Nguyễn Thái Học

Ngày xuất bản: 12/09/2021 1:36:00 CH

 Sáng ngày 12/9/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nguyễn Thái Học chỉ đạo tổ chức Hội nghị tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng Chi bộ kiểu mẫu tại Chi bộ Tổ dân phố số 4. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo trong Tổ Công tác 278 của Thành ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy phường; Bí thư các Chi bộ Tổ dân phố và trường học trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học.

 

Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU, ngày 28/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái về việc xây dựng Chi bộ kiểu mẫu thuộc Đảng bộ thành phố Yên Bái; Thực hiện kế hoạch số 18-KH/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường nănng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, giai đoạn 2021-2025. Chi bộ Tổ dân phố số 4, phường Nguyễn Thái Học đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thông qua sinh hoạt chi bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên; cấp ủy có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Kinh nghiệm Chi bộ Tổ dân phố số 4 thực hiện hiệu quả đó là luôn duy trì mối đoàn kết trong nội bộ cấp ủy và đảng viên. Trong các buổi sinh hoạt đảng, Ban chi ủy luôn tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ trong thảo luận, thông qua nghị quyết, trên tinh thần ai cũng được đóng góp ý kiến, tập trung bàn những vấn đề thiết thực với đời sống người dân. Chi bộ chọn các nội dung trọng tâm, khâu khó, vấn đề được đảng viên nhân dân quan tâm làm chủ đề xuyên suốt trong từng buổi sinh hoạt.

Chỉ tính trong tháng 8 vừa qua, Chi bộ Tổ dân phố số 4, phường Nguyễn Thái Học đã lãnh, chỉ đạo đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do phường và thành phố phát động. Trong đó tiếp tục duy trì mục tiêu kép trong phát triển kinh tế gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện tốt công tác an sinh xã, hội; giữ vững an ninh quốc phòng. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, hoạt động tình nghĩa, đóng góp ủng hộ các loại quỹ do các cấp phát động. Nhân dân trong tổ phấn khởi được thành phố quan tâm đầu tư nguồn vốn để nâng cấp nhà văn hóa, mở rộng khuôn viên tạo điều kiện cho người dân có nơi sinh hoạt cộng đồng rộng rãi, thoáng mát.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện nhân dân trong tổ đã tham gia 10 nhóm ý kiến tập trung xây dựng, đóng góp thêm vào những kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ đã đạt được như: tham gia đóng góp quỹ xây dựng đường vào nhà văn hóa, xây dựng tuyến đường hoa đường Lê Chân, lắp đặt các mắt camera an ninh tại điểm trọng yếu,... Đồng thời cũng nêu một số đề xuất liên quan đến đời sông dân sinh như vẫn còn tình trạng ngập úng cục bộ tại khu vực sân nhà văn hóa, xây dựng bờ kè khu vực Tỉnh Đội gây nguy hiểm đối với một số hộ gia đình; trường hợp đảng viên chuyển đến ở nơi khác không báo cáo kịp thời cho Ban chỉ ủy gây ảnh hưởng đến số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt định kỳ hằng tháng;…

Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo trong Tổ công tác 278 của Thành ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nguyễn Thái Học đã biểu dương ghi nhận những kết quả trong công tác lãnh, chỉ đạo của Ban chi ủy Chi bộ Tổ dân phố số 4. Và những đóng góp tích cực của các đảng viên, nhân dân trong Tổ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời các đồng chí cũng phân tích những vấn đề nhân dân quan tâm theo đúng thẩm quyền và tiếp thu ý kiến đề nghị cấp trên giải trình kịp thời giúp nhân dân yên tâm lao động, sản xuất và tham gia các hoạt động của địa phương.

Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến tham gia phát biểu tại cuộc họp và nhất trí biểu quyết thông qua quyết nghị kết quả nhiệm vụ tháng 8 và triển khai phương hướng, giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2021 của Chi bộ. Đồng thời quán triệt, triển khai nhanh các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch mới của Trung ương, của Tỉnh và của Thành phố liên quan đến công tác xây dựng Đảng.

 

Kim Thúy - Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái