► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thẩm định xét công nhận xã Tuy Lộc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày xuất bản: 24/12/2020 8:43:00 SA

 Chiều ngày 23/12/2020, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định; các thành viên Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu của tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND và thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM thành phố Yên Bái.

 

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đã tiếp tục thực hiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đầu tư nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng; giữ gìn ổn định an ninh chính trị trên địa bàn; tận dụng mọi nguồn lực của địa phương, nhất là nguồn lực trong dân để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường. Từ đó đã duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, xã Tuy Lộc đã hình thành vùng sản xuất chuyên canh rau với diện tích gieo trồng cả năm là 153ha, tổng sản lượng đạt 2.500 tấn/năm. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2020 đạt gần 56 triệu đồng/người/ năm, gấp trên 1,5 lần so với chuẩn nông thôn mới năm 2020. Xã không còn hộ nghèo. Nhóm tiêu chí về Giáo dục - Y tế - Văn hóa đạt được những kết quả tích cực. Xã đã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ II, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập THCQ mức độ III. Trạm Y tế xã được cấp bằng công nhận xã đạt “Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020”. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế theo từng nhóm đối tượng là  96,3%. Đến nay, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt từ 90% trở lên; Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 50% trở lên. Trên địa bàn xã có 9/14 tuyến đường giao thông nông thôn được trồng hoa, cây cảnh, cây bóng mát, đạt tỷ lệ 64%. 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn đã thực hiện xử lý rác thải, nước thải cơ bản đảm bảo theo quy định. An ninh trật tự được giữ vững ổn định, tệ nạn xã hội được kiềm chế. Các thủ tục hành chính được giải quyết công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính. Xã đã hoàn thành 4/4 nhóm tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Các đại biểu kiểm tra hoạt động của Hợp tác xã sản xuất rau an toàn

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định của tỉnh đã nhất trí cao với báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới thành phố Yên Bái quan tâm chỉ đạo xã Tuy Lộc tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Với sự thống nhất cao, 100% thành viên Hội đồng thẩm định của tỉnh đã thống nhất xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đủ điều kiện trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước và các thành viên Hội đồng thẩm định của tỉnh cùng lãnh đạo UBND Thành phố Yên Bái đã đến kiểm tra vùng sản xuất rau an toàn liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm của Hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Tuy Lộc.

 

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)