► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tập huấn phổ biến hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản tại cơ sở

Ngày xuất bản: 06/07/2022 2:20:00 CH

  

Quang cảnh lớp tập huấn

Ngày 06/7/2022 tại nhà văn hóa trung tâm xã Tuy Lộc, Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố Yên Bái đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tuy Lộc, Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Phúc tổ chức lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Tuy Lộc và phường Nguyễn Phúc.

Buổi tập huấn tập trung tuyên truyền các nội dung chủ yếu của Luật Chăn nuôi và quy trình chăn nuôi an toàn sinh học trên đàn vật nuôi; giải đáp những vấn đề trong chăn nuôi và trao đổi những kinh nghiệm giữa hộ chăn nuôi.

Đây là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành Luật chăn nuôi và kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, hạn chế nguy cơ và ảnh hưởng do dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

 

Trần Thanh - Trung tâm DVHTPTNN thành phố Yên Bái